Aanbod

 

De pijlers van Spirit First zijn: Meditatie, Integraal Leven, Integraal Herstel (integrale  Verslavingszorg) en Leiderschap. Door middel van talloze activiteiten brengen wij deze pijlers tot leven.

Meditatie / Mindfulness

 

Een van de grootste stappen in de evolutie is het ontwikkelen van de mogelijkheid tot zelfreflectie. Wanneer je namelijk op ieder moment bewust bent, heb je steeds keuze in alles wat je doet, elk woord dat je zegt en elke handeling die je pleegt. In de chaos van het dagelijkse leven is volledig aanwezig zijn, onafhankelijk van wat er op je afkomt, voorwaarde voor een bewust leven.

Meditatie zoals we die bij Spirit First praktiseren, is leren onbeweeglijk volledig aanwezig te zijn, in de chaos van het leven zelf. 

Integraal Leven

 

In de afgelopen jaren hebben wij bij Meeander en Spirit First een aantal trainingen verzorgd die voor veel mensen hebben bijgedragen een fundamentele ontwikkeling en geluk.

 

Meer dan ooit tevoren ben ik nu in staat de vergaarde wijsheden van de afgelopen jaren te bundelen tot een krachtige integrale training in bewustzijnsontwikkeling.

 

De wereld is in chaos; er zijn enorm veel brandhaarden en oplossingen lijken ondenkbaar. In onze directe omgeving zien we naast de ellende in de wereld andere problemen:

 

 

 

Authentiek Leiderschap

 

Authentiek Leiderschap vanuit een evolutionair perspectief!

 

Vanuit het perspectief evolutionaire verlichting is er geen verschil tussen authentiek leider zijn en vrij mens zijn! Je bent je bewust van het evolutionaire proces en je herkent jezelf als deel en als vorm daarvan. Je herkent de evolutionaire impuls als de impuls die dat proces voortgaand vormgeeft en die je steeds weer inspireert om nieuw te zijn en groots te leven. Je weet te diepste dat: Leider zijn betekent:

 

 

 

Trainingen

 

I