Donderdagavond; ontmoetingsavond

 

 

De stoelen staan klaar, de kaarsen branden en de bloemen staan te geuren. 

De bezoekers komen naar boven na eerder bij binnenkomst koffie of thee gedronken te hebben. 

 

Zo start elke donderdagavond om 20;00 uur met een introductie van het thema van die avond. Dat kan in de vorm van een uitleg, een muziekfragment, een filmpje of een meditatie. 

 

De ontmoetingsavond is geschikt voor mensen die al vele jaren bij Spirit First komen,  mensen die lange tijd niet geweest zijn en ook voor degenen die voor het eerst komen. 

 

Joop de Vette schrijft regelmatig een blog en het geschrevene vormt het uitgangspunt van de ontmoetingsavonden. De avonden worden om de week gefaciliteerd door Joop de Vette en de andere week door twee andere bestuursleden, namelijk AnneMarie Wiltingh, Patricia Bender, Joop Obelink en Marian van Raamsdonk. 

 

 

 

 

 

 

Woensdagochtend

 

Woensdagochtend is Spirit First aan de Molenweg 2 in Nederasselt geopend voor ieder die;

 

  • Wil kennismaken met Spirit First

  • Informatie wil over cursussen, trainingen of coachingsmogelijkheden

  • Vragen heeft over, of zich verder wil verdiepen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een donderdagavond of cursusavond

  • Wil wandelen met geïnspireerde mensen

  • Anderen geïnspireerd wil ontmoeten

  • Integral Life Practice (ILP) wil leven

  • Wil mediteren

  • In de moestuin wil werken

  • Van de bibliotheek gebruik wil maken

  • Buddy of verdiepingsafspraken wil houden

 

.

Moestuin

 

Elke donderdagochtend werken in de moestuin bij Spirit First

Zaterdag 28 maart hebben we een prachtige start gemaakt in de moestuin. De heerlijke soep en cake zorgden er voor dat we zelfs in de regen doorgingen. Allen nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet.

Het moestuinproject is ontstaan vanuit de missie van Spirit First om een plek te creëren die je zal helpen meer inzicht te krijgen in je leven en er een integrale en evolutionaire invulling aan te geven.

In de moestuin kun je samen met anderen mensen die hetzelfde verlangen tot ontwikkeling voelen op een actieve manier invulling geven aan het verruimen van je bewustzijn. Werk, relatie, ontspanning, inspiratie, vriendschap, beweging en voeding krijgen letterlijk en figuurlijk zo steeds meer de vrije ruimte.

Afhankelijk van een goede oogst willen we groente gaan verkopen, bijzondere projecten ondersteunen en met elkaar gaan koken. We zijn gestart geheel afhankelijk van giften en sponsering van bedrijven en particulieren. Een goede opbrengst is de basis voor het volgende jaar!

 

Wil je deel uit maken van een geïnspireerde groep en lekker bezig zijn in de buitenlucht……….?

 

 

 

 

.

Bibliotheek

 

Boeken voor uitleen ter beschikking stellen:

 

De in deze bibliotheek aanwezige boeken zijn in bruikleen gegeven door een groot aantal mensen.

Het ingeleverde materiaal blijft  eigendom en kan op elk gewenst moment worden teruggevraagd.

Van de ter beschikking gestelde boeken, ontvang je een bewijs van inlevering.

 

Uitleen

 

Je leent boeken voor een periode van 3 weken.

Als je een boek leent, vul dan een briefje (map uitleenbriefjes) in met je naam, titel en nummer van het boek en de datum waarop je het boek meeneemt.

Doe het uitleenbriefje  in de bovenste stapel van de desbetreffende map. (uitleen + retour)

 

Geleende boeken terugbrengen

 

Zet de boeken op de bovenste plank van de kast bij het raam.

Verplaatst het  bij uitleen ingevulde briefje van de bovenste stapel  naar de onderste stapel  (map uitleen en retour) 

 

Bibliotheek is open op woensdagochtend, donderdagavond en bij trainingen en/of thema-avonden voor aanvang.  

.