Artikelen geschreven door Joop de Vette

 

Hieronder vind je een groot aantal artikelen ter inspiratie. 

Spirit First in actie

In ons mission statement wordt duidelijk wat de missie is van Spirit First. We willen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld door een transformatie van het individu en van de cultuur. Deze transformatie is radicaal omdat het je besef van wie je bent volledig verandert. 

Faith en Trust

De evolutionaire reis van de mens is een reis van materie, via geest (een mentale reis) naar spirit. Eerst zijn we alleen vlees, willen we eten, drinken, warmte en veiligheid. Geleidelijk leren we denken, evalueren, perspectief innemen en reflecteren totdat we uiteindelijk ooit beseffen dat we ten diepste bewustzijn zelf zijn, spirit, Goddelijk potentieel.

Van individuatie naar zelfactualisatie:

Het proces van individuatie heeft ons ertoe gebracht werkelijk individu te zijn met een toenemend zicht op onze eigen binnenwereld. Evolutionaire inzichten maken duidelijk dat de kracht die de evolutie gebracht heeft tot waar het nu is, het moment van nu, niet iets is buiten ons, maar niets anders is dan onze eigen impuls tot ontwikkeling en manifestatie.

Vrij zijn om te kiezen:

Wanneer we ons sterk geïdentificeerd voelen met onze beperkte en afgescheiden zelf dat we ego noemen, hebben we niet het idee vrij te zijn om te kiezen. We voelen ons als een slachtoffer, een gevangene die vast zit in eigen verhalen en de bijbehorende emotionele en psychologische wereld vol met eigen concepten. 

Commitment:

Commitment, kennen we daar eigenlijk wel een Nederlands woord voor? Mijn vertaalwoord komt tot “verplichting”, maar dat dekt de lading niet helemaal, misschien wel omdat commitment geen populair woord is in een postmodern land dat ieders vrijheid als het hoogste goed ziet! Hoe gaan commitment en spiritualiteit samen en welke rol speelt overgave hierbij? 

Manieren van weten:

Manieren van weten Waarheid, schoonheid, vreugde, betekenis, liefde en vrijwel al het andere dat er echt toe doet in het leven, bestaat alleen in bewustzijn en is fundamenteel subjectief. Toch heeft wetenschap nauwelijks enig benul van bewustzijn en heeft het geen methodes ontwikkeld om dit te onderzoeken.

Evolutionaire spiritualiteit: emergentie van een nieuwe mens

Veertien miljard jaar geleden ontstond iets uit niets. Dat is emergentie. Ongeveer 3.8 miljard jaar geleden ontstond biologisch leven uit schijnbaar dode materie. Dat is ook emergentie. Tussen 50 en 200 duizend jaar geleden ontstond geest en dat openbaarde zich door de eerste vormen van cultuur tussen primitieve voorouders.

post corona.jpg

Pre- en postcorona, een scenario van verandering

Het is juni, maatregelen van lockdown versoepelen en de toekomst klopt weer zachtjes op de deur. Alom hoor je: “het wordt noot meer hetzelfde” en dat klikt hoopvol maar …… wie doet de verandering. Media predikt angst en vertelt ons dat we pas vrij zijn als er een vaccin is. 

Integraal bewustzijn

 

Ontwikkeling vanuit het perspectief van Spiral Dynamics

 

(o.a. Ken Wilber; Don Beck; Steve McIntosh)

Ontwikkelingspsychologie geeft ons belangrijke nieuwe inzichten in de ontwikkeling van mensen, van bewustzijn en van cultuur. Het laat zien dat stadia in ontwikkeling van bewustzijn direct gerelateerd zijn aan stadia in de menselijke geschiedenis. 

Een heldere intentie:

Pas wanneer je in staat bent op ieder moment van je leven te kiezen wie je bent en welke actie je pleegt, zul je helemaal vrij kunnen zijn. Tot die tijd word je in meer of mindere mate gestuurd door je persoonlijke geschiedenis, door culturele conditioneren, door biologische reflexen en misschien zelfs door gebeurtenissen uit vorige levens.

Een Evolutionair:

Het besef van evolutie zet verleden en toekomst in een volledig nieuw perspectief en ziet de beweging van natuur, cultuur en kosmos als de voortgaande uitdrukking ven een geheel, een eenheid. Dit perspectief helpt ons om ons denken te integreren en geeft de diepste betekenis aan ons bestaan. 

De kunst van Verlichte Communicatie

Hoe zou het zijn om met anderen te zijn op een plek ver buiten de grenzen van het persoonlijke zelf? Hoe zou het zijn om te communiceren vanuit een deel van je eigen zelf, dat vrij is van zelfbewustzijn, onverschrokken, onbedorven en hartstochtelijk geïnteresseerd in de waarheid?  

Authentiek Leiderschap vanuit een evolutionair perspectief:

Vanuit het perspectief evolutionaire verlichting is er geen verschil tussen authentiek leider zijn en vrij mens zijn! Je bent je bewust van het evolutionaire proces en je herkent jezelf als deel en als vorm daarvan. Je herkent de evolutionaire impuls als de impuls die dat proces voortgaand vormgeeft en die je steeds weer inspireert om nieuw te zijn en groots te leven. Je weet te diepste dat: 

Het ware Zelf

Bron: Blog van Lidy Oosterhof

Kun jij je een moment herinneren dat je je kalm en onbelast voelde? Gewoon licht, vrij en gelukkig? Als ik deze vraag stel krijg ik vaak antwoorden als "ja, zo voel ik me wel eens op vakantie" of "ja, als kind", of "dat is zo lang geleden, dat kan ik me nauwelijks meer herinneren!"

Vrij zijn om te leven 

 

De weg van evolutionaire spiritualiteit

Velen van ons zijn vandaag de dag bezig met bewustzijnsontwikkeling en spiritualiteit. Wij doen aan persoonlijke coaching, gaan naar workshops en retraites. We mediteren en bidden en dit is goed nieuws, want terwijl de wereld evolueert, zijn er veel bewuste mensen nodig. 

Grootsheid Leven

(inspiratie Tony Robbins)

Het optrekken van de postmoderne mist!

Steeds weer ervaren we hoe bijzonder het is wanneer we ervoor kiezen op een nieuwe manier bijeen te zijn. De mist trekt snel op en we ervaren helderheid, openheid, verbinding, respect en zelfs tijdloosheid bij mensen die we verder helemaal niet kennen! We nemen ons voor om nooit meer terug te keren in het oude mistige leven. En dan......

Velen van ons misschien wel wij allemaal leven een leven dat is ver onder onze mogelijkheden, de roep naar authenticiteit is echter groter dan ook en leven naar onze mogelijkheden is onze verplichting. Dit kan overal en altijd! Dit artikel wijst naar krachtige manieren om dit proces te ondersteunen en versnellen.