Bibliotheek

 

Boeken voor uitleen ter beschikking stellen:

 

De in deze bibliotheek aanwezige boeken zijn in bruikleen gegeven door een groot aantal mensen.

Het ingeleverde materiaal blijft  eigendom en kan op elk gewenst moment worden teruggevraagd.

Van de ter beschikking gestelde boeken, ontvang je een bewijs van inlevering.

 

Uitleen

 

Je leent boeken voor een periode van 3 weken.

Als je een boek leent, vul dan een briefje (map uitleenbriefjes) in met je naam, titel en nummer van het boek en de datum waarop je het boek meeneemt.

Doe het uitleenbriefje  in de bovenste stapel van de desbetreffende map. (uitleen + retour)

 

Geleende boeken terugbrengen

 

Zet de boeken op de bovenste plank van de kast bij het raam.

Verplaatst het  bij uitleen ingevulde briefje van de bovenste stapel  naar de onderste stapel  (map uitleen en retour) 

 

Bibliotheek is open op woensdagochtend, donderdagavond en bij trainingen en/of thema-avonden voor aanvang.