Buitengewoon Leven

Intensieve basis training

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

BuitenGewoon Leven
November 2020-januari 2021

Geïnspireerd leven vanuit presentie

 

"if you are not defined by a vision of the future you are going 

  to live by the memories of the past."

 

Joe Dispenza

In het voorjaar van dit jaar hebben wij een pilot “BuitenGewoon Leven” bovenal gebaseerd op het werk van Joe Dispenza verzorgd. Het succes was enorm en uplifting en heeft ons geïnspireerd om dit te gaan aanbieden aan veel meer mensen. Vanaf half oktober bieden we een nieuwe training aan. In deze intensieve 3 maanden durende training met, zullen we elkaar deels fysiek en deels via Zoom enkele malen per week ontmoeten. Ben je bereid om met grote inzet aan deze potentieel levensveranderende training deel te nemen?  

 

Stuur dan een mail naar:

 

Info.spiritfirst@gmail.com

De vier essentiële fundamenten voor heling

 

 

Jezelf herontdekken en herontwikkelen

Je persoonlijkheid creëert je realiteit Je persoonlijkheid wordt bepaald door hoe je denkt, hoe je handelt en hoe je je voelt. Wil je dus veranderen dan moet je je denkpatronen en delen van je handelen en van je emoties, veranderen. 

We gaan er tijdens deze training vanuit dat je met dezelfde persoonlijkheid je leven niet wezenlijk kunt veranderen; en hetzelfde geldt voor je gezondheid. Door de manier waarop je denkt, handelt en voelt te veranderen, kun je je persoonlijkheid en de expressie van je genen veranderen. 

Je kunt je nu al wel voorstellen dat dit veel van je vraagt. Wij zullen je daar zo goed als wij kunnen en zo vaak als kan in bijstaan. Ook voor ons is dit een proces in ontwikkeling. We kijken er enorm naar uit om je hierin mee te nemen omdat we zelf de veranderingen al ervaren.

 

De vier essentiële pilaren voor heling

Uit onderzoek naar mensen met “spontane remissie”, bleken een vier gezamenlijke factoren te leven.

#1: de realisatie en overtuiging dat een hogere intelligentie aan het werk is, ons leven geeft en het lichaam kan helen. 

Mensen die een spontane remissie hebben ervaren geloven vrijwel zonder uitzondering dat een hogere intelligentie of orde aan het werk is. De naamgeving die zij gebruikten was vaak verschillend. Of zij het nu spiritueel, goddelijk of de onbewuste geest noemden, er is een acceptatie dat een innerlijke kracht hen leven geeft op ieder moment. Deze innerlijke kracht vertegenwoordigt een hogere intelligentie en wijsheid. Er is niets geheimzinnig of mystiek aan deze hogere geest. Het is dezelfde geest die alle functies van het lichaam orkestreert. Het zorgt dat het hart 100.000 keer per dag slaat en ieder uur 400 liter bloed rondpompt, zonder pauze of reparatietijd. Iedere seconde produceer je net zoveel bloedcellen als je afbreekt; namelijk ongeveer drie miljoen. Er moet iets groters aan het werk zijn om dit mogelijk te maken. 

Bedenk eens terwijl je even pauzeert, dat iedere seconde in iedere cel zo’n 100.000 reacties plaatsvinden. En dat in 100 triljoen cellen. Gelukkig is er een of andere intelligentie die daarover waakt.

Het is deze intelligentie die startend als eicel en zaadcel, vrijwel foutloos een menselijk lichaam creëert en daarna leven continu regenereert en reguleert.

Dit aspect van onszelf is objectief en ongeconditioneerd; het drukt leven uit in en als ons. Wij delen deze ingeboren orde allemaal. Het geeft leven aan iedereen; of we erover denken of niet, wakker of in slaap, gelukkig of verdrietig en het stopt als we doodgaan.

Het is deze kracht die leven geeft, leven onderhoudt en het lichaam heelt. 

De onderzochte personen herkennen en erkennen dat, tot op zekere hoogte, er een verlies van verbinding met deze intelligentie was ontstaan. En er was een besef dat herstel van de verbinding en afstemming op deze intelligentie, het leven weer kon helen. De vermogens van deze intelligentie zijn immens veel groter dan welke medicatie, therapie of behandeling ook. Het wacht alleen op onze toestemming.

 

#2: gedachten zijn echt; gedachten hebben een direct effect op het lichaam 

De manier waarop we denken beïnvloedt ons lichaam en ook ons leven. Er is een emergerend veld van wetenschap dat psycho-neuro-immunologie heet en de relatie tussen lichaam en geest duidelijk maakt. Simpel gezegd:

iedere gedachte produceert een biochemische reactie in het brein. De hersenen produceren chemische signalen die vervoerd worden naar het lichaam, waar zij acteren als boodschappers van de gedachte. De gedachten produceren chemische verbindingen die ervoor zorgen dat het lichaam precies zo voelt zoals je net dacht. Iedere gedachte produceert dus een chemische verbinding die matcht met het gevoel in het lijf.

Dankbare, liefdevolle, inspirerende gedachten hebben een andere effect op je lichaam dan boze, haatdragende, jaloerse en verwijtend gedachten. Terwijl de eerste gedachten je openen, zachter maken en blij, leiden de andere gevoelens tot afsluiting, stressgevoelens en afscheiding. De mensen die spontaan herstelden raakten geïnspireerd en betrokken bij de verandering van hun denken en zij bleken in staat hun gezondheid te revitaliseren. Het nieuwe gedrag werd tot een nieuwe gewoonte.

 

#3: We kunnen onszelf herontdekken

Er zijn talloze voorbeelden van mensen die zijn hersteld van ernstige ziekten, zowel fysiek als mentaal. Dit geldt voor vrijwel alle soorten aandoeningen, ook als mensen al vaak gehoord hadden, dat herstel onmogelijk zou zijn. Door zichzelf te her-bedenken konden zij vrijwel zonder uitzondering, hun gezondheid terugvinden, nadat ze de beslissing hadden genomen zichzelf te herontdekken. 

Ze maakten zich vaak los van dagelijks routines, brachten veel tijd alleen door, mediterend, contemplerend en speculerend over wie ze wilden zijn en hoe ze wilden leven. Ze stelden zich uitdagende vragen (“wat als”) en namen zich voor niet langer ongelukkig en slachtoffer te zijn. Ze zochten naar rolmodellen, maakten zich zoveel als mogelijk los van het dagelijkse nieuws en zochten inspirerende contacten, bijdragende literatuur en ondersteunende bondgenoten. 

Door nieuwe mogelijkheden te exploreren ontstonden nieuwe modellen van de wereld, andere overtuigingen en nieuwe gedachten. Ze werden zich bewust van oude, repeterende gedachten en gevoelscirkels, en van mensen die dit oude gedachtengoed versterkten in woord en daad. 

 

#4: We zijn in staat zo goed aandachtig te zijn dat we los kunnen komen van de relatieve ruimte en tijd.

De mensen die geslaagd zijn in zelfheling waren overtuigd dat het mogelijk was. Ze waren zich terdege bewust dat wensen en hopen niet afdoende zou zijn. Zij beseften dat een essentiële verandering nodig was en dat dit een krachtige discipline vraagt. 

 

Bovenstaande benadering vraagt een grote inspanning. De eerste stap is dit proces het belangrijkst in je leven te maken. Het vraagt het breken met dagelijkse routines, sociale gewoontes etc. Dit begint met dagelijkse beoefening van meditatie en contemplatie. Je moet oude patronen gaan zien en doorzien. Dit is een life-time job. Je wordt objectieve waarnemer van oude en familiaire patronen en gaat ze zien vanuit een "higher level of mind". 

 

 

Dit is wat het van ons vraagt; vallen en steeds weer opstaan. Doen wat je je voorgenomen hebt, telkens en telkens en telkens weer. Zo creëren we het leven waar onze ziel naar verlangt en wat de wereld van nu nodig heeft. Zo zijn we uitdrukking van inspiratie, echtheid en levenslust.

Ik kan me voorstellen dat dit je bang, hoopvol en inspirerend stemt en een diep verlangen aanwakkert. Tegelijkertijd waarschuwt de stem van je gewoontezelf je voor verandering.

 

 

 

De Trainers

 

AnneMarie Wiltingh

 

Getrouwd met Joop, moeder van 3 dochters en oma van 5 kleinkinderen.

Een achtergrond in onderwijs en coaching en sinds 15 jaar Mindfulness trainer.

Op de boerderij waar zij wonen  geven Joop en AnneMarie trainingen en zijn wekelijks ontmoetingsbijeenkomsten.

Door de jaren heen hebben heel wat mensen kortere of langere tijd deelgenomen aan de trainingen en de boerderij is voor velen  inmiddels een vertrouwde en bijzondere plek geworden waar men zich thuis voelt.

Een van mijn kwaliteiten is om mensen zich thuis te laten voelen en te laten zien dat liefdevol en dankbaar leven voor grote verandering kan zorgen.

De nieuwe training die we aanbieden samen met Robin hebben we afgelopen voorjaar als pilot georganiseerd en het was een bijzondere intensive periode met 12 geinspireerde deelnemers. Heel graag willen we half oktober met een nieuwe groep starten.

Joop de Vette

 

Ik ben  integraal huisarts sinds meer dan 30 jaar en echtgenoot, vader en grootvader. Daarnaast ben ik opgeleid o.a. in NLP, sjamanisme, evolutionaire spiritualiteit en verzorg sedert twintig jaar trainingen op het gebied van integrale gezondheid en bewustzijnsontwikkeling, eerst in Meeander en de laatste jaren in Spirit First.

Het werk van o.a. Joe Dispenza, Bruce Lipton en Gregg Braden is een enorme verrijking in mijn ontwikkeling als huisarts en trainer en de eerste pilot Buitengewoon Leven en daarnaast vele contacten tijdens mijn werk als huisarts maken overduidelijk dat de nieuwe inzichten die deze mensen zo duidelijk verwoorden een heel nieuw domein van gezondheid en herstel openen.

Het is mijn intentie medepionier te zijn op dit fascinerende terrein van bewustwording.

 

 

Robin van Kuijk

 

Vanuit de kunsten ben ik 10 jaar geleden intensiever met bewustzijnsontwikkeling aan de slag gegaan. sinds 5 jaar coach ik mensen die kampen met afhankelijkheid problemen. Persoonlijke ontwikkeling staat bij mij centraal, het is onderdeel van mijn leven. Integrale theorie, het boeddhisme, integratieve psychotherapie, positieve psychologie, filosofie, wetenschap en bewustzijnsontwikkeling dat is  waar ik mij mee bezig houd.

 

De versmelting van van de spirituele en wetenschappelijk wereld zijn voor mij de volgende stap in evolutie. Een ander bewustzijn is nodig om onze planeet leefbaar te houden. Zorg dragen voor ons zelf, zorg dragen voor elkaar, zorg dragen voor de wereld om ons heen, zorg dragen voor de planeet in zijn geheel. Als wij mensen deze aarde willen blijven bewonen zullen een ander, een nieuw bewustzijn moeten gaan ontwikkelen. Een bewustzijn waar oude waarden en normen, oude ideeën en oude vanzelfsprekendheden onderzocht en overstegen moeten worden. De mens zal het ego centrische bewustzijnsniveau moeten overstijgen. Dienstbaar, open,  met een nieuwe vorm van leiderschap. Leefbaarheid, duurzaamheid voor ons en toekomstige generaties als grootste goed. Al deze veranderingen beginnen bij onszelf niemand anders gaat dit voor ons doen.

 

Datum  

 (minimaal 12 deelnemers)

Start woensdag 4 november 20:00uur - 21:30uur

woendagavond  wekelijks online bijeenkomst

20:00uur - 21:30uur

Dinsdag en donderdag meditatie van 06:30uur  tot 7:00uur

 

fa0db5baa9ea2b44b1e5695c12b216c1.jpg