Buitengewoon Leven

Intensieve basis training

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Basis Training  
Buitengewoon leven oktober 2020-januari 2021

 

Buitengewoon leven

Inspiratie leven vanuit presentie

 

"if you are not defined by a vision of the future you are going 

  to live by the memories of the past."

 

Joe Dispenza

 

We zijn de producten van een oud bewustzijn, een bewustzijn dat niet langer kan overleven. We voelen ons afgescheiden als manifestatie van een uniek proces van individuatie en van oude culturele, medische, economische en sociale reflexen. Dit heeft ons gebracht tot waar we zijn en heeft ons enorme stappen vooruit gebracht op vrijwel alle gebied. De persoonlijkheid die we gecreëerd hebben of misschien beter gezegd, die ontstaan is als reflexmatige conditionering is nu echter dat wat onze persoonlijke realiteit van afgescheidenheid, van dualiteit, van oorlog, van stress belichaamt en onze grootste blokkade voor de ontwikkeling die nu nodig is. We zijn de verbinding met iets diepers, een grotere waarheid, een immens verhaal vergeten en leven voor onszelf met de intentie zo “lekker” mogelijk te leven en het einde van het leven zo ver als mogelijk voor ons uit te duwen. We houden ons bezig met geld, fysiek gezondheid en tijd en zijn vergeten dat alles uitdrukking is van een diepere waarheid, een veld van bewustzijn, van energie.

 

En er is groot nieuws en er zijn geweldige veranderingen gaande. Een van de grootse ontwikkelingen nu is dat wetenschap dat wat spirituele en traditionele wijsheden al lang wisten nu kan aantonen. Beginnend met de kwantumfysica wordt nu duidelijk dat het energie is dat materie vormt en niet andersom en dat er een onderliggend veld, een onderliggende waarheid en wijsheid is die deze wereld van manifestatie vormt en “organiseert”. We zijn niet langer gebonden aan de Newtoniaanse wetten van oorzaak en gevolg. Kwantumfysica doet zijn intrede en we gaan beseffen en ervaren dat we voor 99,9999 % energie zijn en een heel klein beetje materie en dat wij manifestaties zijn van dat veld, van energie, van informatie of voor de religieuze mens van God..

 

Dit veld, deze Eenheid, deze essentie is wat vorm geeft aan materie. Het is onze matrix, dat wat ons verbindt. Wanneer we ons realiseren dat we uitingen zijn van een dieper veld, een veld van liefde en dat alles wat ontstaat uiting en uitdrukking is van dat veld verandert ons leven en verandert de wereld. We gaan ervaren dat separatie, angst, haat, afgunst, boosheid, pijn en competitie producten zijn van een materiële wereld. 

 

Deze realisatie is zeker niet nieuw en mensen die bezig zijn met bewustzijnsontwikkeling ervaren dit vaak als een levenslang weten en een diep verlangen. We weten dat we moeten veranderen om een nieuwe betere, liefdevolle wereld te veranderen. Dit weten we al lang en het goede nieuws nu is dat we steeds beter weten HOE dat proces van verandering zal kunnen plaatsvinden. In deze realisatie is wetenschap niet langer tegenstander. Het wordt nu een grootse steun. Wetenschap wordt de taal van de mystieke zoeker! 

 

Deze verandering waar ik hier naar wijs is een proces van reconditioning van rewiring; van het maken van nieuwe neurologische verbindingen EN van het stoppen met slachtoffergedrag. Het is het pad naar groots mens zijn, naar volledig verantwoordelijk zijn voor je toekomst en voor de omgeving die je creëert. Door het creëren van nieuwe neurologische verbindingen en een krachtig electro-magnetisch veld openen we nieuwe dimensies voor onze toekomst en gaan we ons eindeloos potentieel van menszijn steeds meer ontdekken en ervaren en manifesteren. 

 

Dit is ons grootste verlangen en nu ook het perspectief dat aan de horizon gloort!

 

 

 

De Trainers

 

AnneMarie Wiltingh

 

Getrouwd met Joop, moeder van 3 dochters en oma van 5 kleinkinderen.

Een achtergrond in onderwijs en coaching en sinds 15 jaar Mindfulness trainer.

Op de boerderij waar zij wonen  geven Joop en AnneMarie trainingen en zijn wekelijks ontmoetingsbijeenkomsten.

Door de jaren heen hebben heel wat mensen kortere of langere tijd deelgenomen aan de trainingen en de boerderij is voor velen  inmiddels een vertrouwde en bijzondere plek geworden waar men zich thuis voelt.

Een van mijn kwaliteiten is om mensen zich thuis te laten voelen en te laten zien dat liefdevol en dankbaar leven voor grote verandering kan zorgen.

De nieuwe training die we aanbieden samen met Robin hebben we afgelopen voorjaar als pilot georganiseerd en het was een bijzondere intensive periode met 12 geinspireerde deelnemers. Heel graag willen we half oktober met een nieuwe groep starten.

Joop de Vette

 

Ik ben  integraal huisarts sinds meer dan 30 jaar en echtgenoot, vader en grootvader. Daarnaast ben ik opgeleid o.a. in NLP, sjamanisme, evolutionaire spiritualiteit en verzorg sedert twintig jaar trainingen op het gebied van integrale gezondheid en bewustzijnsontwikkeling, eerst in Meeander en de laatste jaren in Spirit First.

Het werk van o.a. Joe Dispenza, Bruce Lipton en Gregg Braden is een enorme verrijking in mijn ontwikkeling als huisarts en trainer en de eerste pilot Buitengewoon Leven en daarnaast vele contacten tijdens mijn werk als huisarts maken overduidelijk dat de nieuwe inzichten die deze mensen zo duidelijk verwoorden een heel nieuw domein van gezondheid en herstel openen.

Het is mijn intentie medepionier te zijn op dit fascinerende terrein van bewustwording.

 

 

Robin van Kuijk

 

Vanuit de kunsten ben ik 10 jaar geleden intensiever en serieuzen begonnen met bewustzijnsontwikkeling sins 5 jaar coach ik mensen die kampen met afhankelijkheid problemen. Persoonlijke ontwikkeling staat bij mij centraal, het is onderdeel van mijn leven. Integrale theorie, het boeddhisme, integratieve psychotherapie, positieve psychologie, filosofie, wetenschap en bewustzijnsontwikkeling dat is  waar ik mij mee bezig houd.

 

De versmelting van van de spirituele en wetenschappelijk wereld zijn de volgende stap in evolutie. Een ander bewustzijn is nodig om onze planeet leefbaar te houden.. Zorg dragen voor ons zelf, zorg dragen voor elkaar, zorg dragen voor de wereld om ons heen, zorg dragen voor de planeet in zijn geheel. Als wij mensen deze aarde willen blijven bewonen zullen een ander, een nieuw bewustzijn moeten gaan ontwikkelen. Een bewustzijn waar oude waarden en normen, oude ideeën en oude vanzelfsprekendheden onderzocht en overstegen moeten worden. De mens zal het ego centrische bewustzijnsniveau moeten overstijgen. Dienstbaar, open,  met een nieuwe vorm van leiderschap. Leefbaarheid, duurzaamheid voor ons en toekomstige generaties als grootste goed. Al deze veranderingen beginnen bij onszelf niemand anders gaat dit voor ons doen.

 

Datum & Kosten 

Kosten voor deze intensieve training € 395,00

20  oktober fysieke bijeenkomst

27  oktober zoom online bijeenkomst

3    november fysieke bijeenkomst

10 november zoom online bijeenkomst

20 november fysieke bijeenkomst

27-28 fysieke twee daagse bijeenkomst ( inclusief diner)

1 december zoom online bijeenkomst

11 dec fysieke bijeenkomst

15 december  zoom online bijeenkomst

22 december fysieke bijeenkomst

5 Januari zoom online bijeenkomst

15 Jan fysieke bijeenkomst

19 jan zoom online bijeenkomst

26 januari fysieke bijeenkomst

 

Daarnaast wekelijks 6.30uur meditatie via zoom op dinsdag en donderdag

109696-ONO8GD-550.jpg