Commitment

 

Commitment, kennen we daar eigenlijk wel een Nederlands woord voor? Mijn vertaalwoord komt tot “verplichting”, maar dat dekt de lading niet helemaal, misschien wel omdat commitment geen populair woord is in een postmodern land dat ieders vrijheid als het hoogste goed ziet! Hoe gaan commitment en spiritualiteit samen en welke rol speelt overgave hierbij?

 

In de spiritualiteit zoals die bij ons populair is, heeft spiritualiteit veelal te maken met het ervaren van de Zijnsgrond. En wanneer je persoonlijke vrijheid hoog op je belangenlijst hebt staan, is het van eminent belang dat je de Vrijheid die inherent is aan de Zijnsgrond kent. Meditatie is daarvoor de aangewezen weg. Maar wat is het grootste belang in Evolutionaire Spiritualiteit, wanneer je jezelf gaat zien als verantwoordelijk voor de wereld van morgen? Wie staat er op van het kussen na je meditatie en welke rol speelt overgave daarbij?

 

Verlichting vanuit een traditioneel perspectief wijst naar het vrij zijn van de inhoud van bewustzijn. Je gaat nergens een relatie mee aan en je meditatie begint met overgave van het kleine zelf aan het grote Zelf. Waar geen relatie aangaan de essentie is bij meditatie, is juist relatie en de manier waarop je relatie aangaat de kern van evolutionaire spiritualiteit. Vanuit een evolutionair perspectief is de kwaliteit van je acties belangrijker dan de diepte van je meditatieve ervaring. Vanuit dit perspectief wijst verlichting naar het voortdurend in staat zijn om, geworteld in non-duaal bewustzijn, voortdurend vanuit het hoogste, meest waardevolle perspectief in actie te komen, altijd ten behoeve van evolutie. Dit vraagt meestal een krachtige inzet en moeite. En hier komt commitment om de hoek kijken. Wanneer het je hoogste intentie is om de waarheid te leven, zul je niet meer geharnast willen worden door de motieven van je persoonlijke en je culturele ego. Dit vraagt een andere soort van commitment, een overgave die moeite vraagt en je voortdurende bereidheid, omdat de zwakheden van het overgevoelige zelf zo sterk zijn in ons allemaal. Je bent bereid volledige verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen binnenwereld en de voortdurende en ongeconditioneerde overgave is de overgave aan je eigen intentie, aan je eigen bereidheid Spirit op één te zetten. Je zult voortdurend wakker willen zijn om er zo voor te kiezen dat je diepste herkenning van dat wat waar is steeds tot vorm komt. Deze verantwoordelijkheid vraagt alles van je, overgave en moeite tegelijkertijd en er is een absolute en voortdurende overgave aan het persoonlijke commitment van het zelf. Dat stelt je in staat de volledige verantwoordelijkheid van je eigen intenties te dragen en steeds het hoogste te kiezen.