De kunst van Verlichte Communicatie

 

Hoe zou het zijn om met anderen te zijn op een plek ver buiten de grenzen van het persoonlijke zelf? Hoe zou het zijn om te communiceren vanuit een deel van je eigen zelf, dat vrij is van zelfbewustzijn, onverschrokken, onbedorven en hartstochtelijk geïnteresseerd in de waarheid?

 

Echte communicatie is een creatief proces en de mens ontwikkelt dit vermogen alleen door middel van interactie. Wat doen we meestal wanneer we communiceren? We delen informatie, soms op zeer geavanceerde wijze en wisselen op die manier uit wat we weten en in de interactie kunnen we nieuwe inzichten krijgen. De vorm van communicatie die ik hier beschrijf gaat verder en noem ik hier verlichte communicatie. Verlichte communicatie is de beoefening van dit proces op het hoogste niveau van ons eigen bewustzijn voorbij zelfbewustzijn, letterlijk aan de nieuwe rand van een evolutionair potentieel door de actie van communicatie zelf. Alles wat we al weten blijft natuurlijk beschikbaar.

 

Wat is er voor nodig? Allereerst is het noodzakelijk structuren te beschrijven die deze vorm van communiceren mogelijk maken. Het vraagt een gedisciplineerde en gecontroleerde context waarin de inhoud van de dialoog in eerste instantie een onpersoonlijke is. Deze vorm van communicatie heeft een aantal spelregels:

 

  1. De deelnemers houden zich aan grote filosofische en spirituele concepten, zonder uit te wijken naar abstracties of uit te wijden over persoonlijke zaken.

  2. Iedereen is volledig aanwezig en luistert heel aandachtig

  3. Ieder is verantwoordelijk voor de eigen emoties

  4. We volgen de draad door steeds aan te sluiten bij de ander en alles is van waarde

  5. We geven geen meningen of oordelen

  6. We vertellen geen persoonlijke verhalen tenzij relevant

  7. We spreken vanuit “ik”.

 

En dan ontdek je tot je verbazing en verrukking, dat de bevrijdende diepte en helderheid van het Authentieke Zelf spontaan tussen de deelnemers zal ontstaan. Je ervaart jezelf ongewoon wakker, niet bewust van het verstrijken van de tijd, omdat het gesprek plaats vindt in een context, doordrenkt met extase en evolutionaire spanning en op ieder moment dat iemand abstract of te persoonlijk wordt, zal deze context en de evolutionaire spanning die je samen creëert, in bewustzijn verdwijnen. En als je eenmaal na veel oefening, geworteld bent in het Authentieke Zelf zul je uiteindelijk langzaam in staat zijn de inhoud van de dialoog te verruimen om alle menselijkheid, met inbegrip ieder aspect van het persoonlijke domein, te omarmen zonder ooit uit te wijken uit het verlichte perspectief .

 

Verlichte Communicatie is communicatie voorbij het ego. Als toegewijde mensen op deze manier samen komen, komt spirit in actie tussen hen. Zodra het ego opzij stapt en Authentieke Zelf vrijkomt, zullen alle deelnemers toegang hebben tot een ruimere vorm van weten en een cognitief vermogen ervaren, dat niets te maken heeft met eerder opgedane kennis. Ze vinden toegang tot de bron van wijsheid zelf. En dit is een heel wonderlijke ervaring, want dit lijkt een nieuwe evolutionaire ontwikkeling. Het is een nieuw opkomend menselijk potentieel. Traditionele verlichting is een innerlijke openbaring, een uitbreiding van bewustzijn en een hogere staat van zijn die een individu ontdekt in zichzelf. Maar wat we nu vinden is dat wanneer we evolueren, onze geestelijke vermogens ook evolueren en dit maakt de toegang mogelijk tot verlicht bewustzijn voorbij de interne subjectieve ervaring van het individu.

 

Wanneer deze hogere staat ontstaat tussen ons, was wat eens een subjectieve ervaring was, nu een inter-subjectieve ervaring. In deze diepe context waar een hoger bewustzijn zich ontpopt als de intersubjectieve grond, onthult zich een werkelijk revolutionair potentieel. Het is een veld in een geheel nieuwe orde van de menselijke relatie, waarin we niet alleen samen ontwaken voor dit hogere niveau van bewustzijn, maar wat nog belangrijker is, samen zoeken naar wat het betekent de toekomst te creëren.

 

Joop de Vette Febr. 2013