Een Evolutionair:

 

Het besef van evolutie zet verleden en toekomst in een volledig nieuw perspectief en ziet de beweging van natuur, cultuur en kosmos als de voortgaande uitdrukking ven een geheel, een eenheid. Dit perspectief helpt ons om ons denken te integreren en geeft de diepste betekenis aan ons bestaan.

Een evolutionair is iemand die de implicaties van een evolutionaire filosofie begrijpt en fysiek kan ervaren. Hij of zij is dus evolutie in actie en voelt de evolutionaire impuls, de impuls die het universum doet ontvouwen, als de eigen bron van levenskracht. Een evolutionair is iemand die zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor de toekomst en streeft ernaar een authentieke uitdrukking te zijn van dat Ene levensproces dat begon met de Big Bang en dat zich voortgaand ontvouwt en manifesteert. Evolutionairen zijn revolutionairen met alle persoonlijke en filosofische implicaties die erbij horen. Het zijn geen benieuwde toeschouwers maar gecommitteerde activisten voor het belang van een evolutie op cultureel niveau.

Eigenschappen van evolutionairen:

  • Zij zijn breed geïnteresseerd, super generalist (er zijn aanwijzingen dat integraal cross-disciplinair denken en hogere mentale menselijke functie is)

  • Ontwikkelen de capaciteit de grote tijdschalen van onze evolutionaire geschiedenis te begrijpen (de impuls om naar realiteit te kijken door de lens van evolutionaire tijd)

  • Belichamen de geest van optimisme. Dit diepe optimisme draagt met zich een overtuiging die reikt voorbij iedere kwaliteit die te vinden is binnen de grenzen van de persoonlijkheid.

 

Evolutie is de bron van groot optimisme en een evolutionair is het gezicht daarvan. De hoop op wonderen is verdwenen en daarvoor in de plaats omarmen we een diep optimisme voor de toekomst. Dit geeft ons de kracht de grote, maar uiteindelijk meest bevredigende uitdaging om bij te dragen aan het proces dat onze persoonlijke levens overstijgt.