Een heldere intentie:

 

Pas wanneer je in staat bent op ieder moment van je leven te kiezen wie je bent en welke actie je pleegt, zul je helemaal vrij kunnen zijn. Tot die tijd word je in meer of mindere mate gestuurd door je persoonlijke geschiedenis, door culturele conditioneren, door biologische reflexen en misschien zelfs door gebeurtenissen uit vorige levens.

Om te komen tot de vrijheid om in ieder moment te kunnen kiezen is een heldere intentie een absolute noodzaak, want anders zal op ieder onbewaakt ogenblik je ego oftewel je gewoontezelf de regie nemen en niet vanuit vrijheid maar vanuit een verkramping reageren. Bewustzijn in ieder moment is dus cruciaal omdat we alleen door helemaal hier en nu te zijn geïnspireerd oftewel in spirit; in aanwezigheid Zijn.

Wanneer je echter gaat nadenken over een heldere intentie zul je waarschijnlijk ontdekken, dat je wel vaker bewust wil leven, maar dat deze intentie ieder moment leven een veel te grote en te moeilijke uitdaging is. Het maakt je namelijk volledig verantwoordelijk voor je leven en voor de effecten die je hebt op anderen. Je zult mogelijk ook ontdekken dat de intentie niet meer gericht is op je persoonlijke geschiedenis en persoonlijk welbehagen, maar op aanwezig zijn en ontwikkelen.

Een heldere intentie is geen gevoel; het is een actie en een referentiepunt van waaruit je kiest al je handelen en je zijn te laten plaatsvinden. Het is de basis van een vrij leven waarin inspiratie en ontwikkeling centraal staan