Emergentie als mogelijkheid voor visie ontwikkeling 

 

Waartoe zijn wij op aarde? Ik herinner me deze vraag vanuit mijn katholieke opvoeding en deze vraag is altijd al op de achtergrond aanwezig geweest. Uiteraard zijn vanuit een postmodern perspectief allerlei antwoorden op deze vraag mogelijk en de waarheid bestaat niet. In dit artikel schrijf ik mijn overwegingen over deze vraag vanuit het perspectief van evolutionaire filosofie en poog ik een link te leggen met de toekomst van de geneeskunde en de gezondheidszorg.

 

Vanuit het perspectief van evolutionaire filosofie kan ieder probleem gezien worden als een probleem van bewustzijn en is het vergroten of veranderen van het bewustzijn dat de problemen creëert, de basis voor de oplossing. De kosmologische evolutie van sterren en planeten, de biologische evolutie van organismen en de culturele evolutie van de mens zijn allemaal onderdeel van een universeel proces van Worden dat zich ontvouwt vanaf het begin. Zo gezien is het universum evolutie zelf op weg naar meer bewustzijn en meer perfectie. In dit emergerende perspectief van evolutionaire filosofie kan bewustzijn op allerlei manieren ontwikkelen. Het wordt vergroot door meer empathie en compassie, door het ontwikkelen van kennis en wijsheid, door het vergroten van moraliteit en wilskracht. En met dit alles ontwaakt zingeving weer, niet als een vooraf geplande of van buiten opgelegde opdracht maar als een innerlijke erkenning, een innerlijke waardeontwikkeling als product van het evolutionaire proces. Het antwoord op de vraag uit de eerste zin wordt duidelijk!

 

Wat zijn de implicaties van het omarmen van dit perspectief, wanneer we beseffen dat we allemaal deel en vorm zijn van dit grote evolutionaire proces?

We realiseren ons dat de toekomst niet klaar ligt en op ons wacht. Het is niet onze taak de toekomst te ontvouwen. De toekomst wordt gecreëerd door gezamenlijke intentionele activiteit en het is onze taak de toekomst vorm te geven door het vergroten van bewustzijn. Hiervoor moeten we structuren realiseren die meer en meer uitdrukking zijn van goedheid, schoonheid en waarheid waardoor bewustzijn zich kan ontvouwen en presenteren. Door het onderzoeken en praktiseren van deze evolutionaire filosofie van bewustzijn nemen we verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de toekomst.

 

Wat zijn de structuren die dit onderzoek mogelijk maken? Welke afspraken zijn nodig om deze collectieve actie mogelijk te maken?

Wanneer je met anderen samen komt om de meest fundamentele spirituele en filosofische principes te onderzoeken, begin je met jezelf te vragen: wat is het dat mijn aandacht boeit? Is het een van de andere individuen of is het wat naar voren komt tussen de individuen? Je zult dan ontdekken, wanneer je authentiek bezig bent met dit proces, dat het niet een persoon is of zelfs het collectief dat zo spannend is. Het is de kwaliteit van bewustzijn dat ieder individu manifesteert; een dieper deel van het zelf dat zich uitdrukt door middel van het individu, maar dat fundamenteel niet beperkt is tot de individu. Dit samenkomen is een radicaal andere richting dan de manier waarop we gewend zijn met elkaar in verbinding te zijn. We zijn niet meer afgescheiden individuen maar het intersubjectieve veld van het bewustzijn zelf. Evolutie voorbij ego ontstaat wanneer degenen die samenkomen op deze manier zich meer bewust beginnen te worden van en betrokken zijn bij het opkomende intersubjectieve veld dan van zichzelf als individu. We merken dat onze aandacht geleidelijk verplaatst van alleen gericht op het individu naar afgestemd zijn op het collectief, totdat het uiteindelijk direct aangetrokken wordt tot het gebied van het bewustzijn zelf. Deze ervaring is enorm verblijdend en fascinerend.

 

Terwijl dit proces het individu oneindig overstijgt is het paradoxaal genoeg volledig afhankelijk van het individu. Bewustzijn is niet individueel, maar het intersubjectieve veld dat we allemaal delen. Wanneer een groep van individuen in dit perspectief bijeen komt, vertegenwoordigt het bewustzijn zelf. Dit is de schoonheid in het proces van bewuste evolutie: samen genereren we dit wonderbaarlijke hoger potentieel en het is in dit emergerende veld van bewustzijn waar antwoorden te vinden zijn voor de onvoorstelbaar complexe problemen waarvoor we heden ten dagen staan. Het is onze eigen ontwikkeling die noodzakelijk is om de antwoorden te vinden en is er een mooiere uitdaging denkbaar?

 

Joop de Vette Dec. 2012