Evolutionaire spiritualiteit: emergentie van een nieuwe mens

 

Veertien miljard jaar geleden ontstond iets uit niets. Dat is emergentie. Ongeveer 3.8 miljard jaar geleden ontstond biologisch leven uit schijnbaar dode materie. Dat is ook emergentie. Tussen 50 en 200 duizend jaar geleden ontstond geest en dat openbaarde zich door de eerste vormen van cultuur tussen primitieve voorouders. En ook dit is emergentie; iets nieuws ontstaat en van dat nieuwe is niets in het voorgaande terug te vinden. Het is zelfs onvoorstelbaar vanuit het oude perspectief en de metamorfose van rups naar vlinder is een hier bijvoorbeeld een uitdrukking ervan.  

 

Zoals het ontstaan van leven een enorme ontwikkeling in gang zette van een tot dan schijnbaar inerte materie, zo geeft het ontstaan van geest een enorme versnelling aan de ontwikkeling van bewustzijn. Een van de meest recente uitingen hiervan is de emergentie van zelfreflectief bewustzijn. Bewustzijn is in staat naar zichzelf te kijken door de zich ontwikkelende mens! 

 

Het doel van evolutionaire spiritualiteit is de emergentie van de nieuwe mens en dit is de ultieme bijdrage die Spirit First wil leveren aan de wereld van vandaag. Hoe ziet dat er dan uit?

 

Op het niveau van de ziel ontstaat een plotse enorme verdieping, waarbij we de emotionele verbondenheid ervaren met het hele universum. We herkennen het grote belang van dit leven en ontdekken bij onszelf een enorm, krachtig gevoel van verantwoordelijkheid. Er is geen tijd te verliezen. 

Op het niveau van de geest ontstaat een enorme helderheid door nieuwe capaciteiten van intelligentie, omdat onze gedachten gestuurd worden door het gewaarzijn van oneindigheid. We zijn in staat om complexiteit te omarmen, subtiliteit te zien en nuances meer dan ooit te waarderen. 

Op het niveau van de persoonlijkheid is er een lichtheid, kenmerkend voor de uitdrukking van de verlichte staat. Deze lichtheid is nu onze natuurlijke staat omdat we het persoonlijke en psychologische zelf niet meer zo serieus nemen. We beseffen dat dit maar een heel klein deel is van wie we werkelijk zijn.

 

Deze nieuwe ontstane kwaliteiten die ontstaan op het niveau van ziel, geest en persoonlijkheid zijn een niet in woorden uit te drukken ervaring van lichtheid en verrukking.

 

Ook in de wetenschap ontstaan steeds meer bewijzen voor onze onvoorstelbare potenties. Neuroplasticiteitii, de fantastische mogelijkheid van ons brein om zich aan te passen aan gewijzigde omstandigheden is daarvan een voorbeeld. We realiseren we ons steeds meer dat we een schier oneindige capaciteit tot groei en ontwikkeling hebben. En hoewel deze realisatie allesbehalve cultureel gemeengoed is, geeft de verandering die dan mensen doormaken een geweldig inspirerende en levensbevestigende ervaring. 

 

Veranderen is moeilijk en emergentie vraagt nog veel meer. Overgave, commitment en discipline zijn basisvoorwaarden maar de beloning is dit alles meer dan waard. Diepe levensvervulling en een enorme helderheid zijn het resultaat en deze emergentie geeft een diep gegrond spiritueel zelfvertrouwen met als resultaat een morele integriteit en de bevrijding van existentiële angst je bent uitdrukking van een mens met een hogere staat van bewustzijn en met een grotere mate van complexiteit. Je bent autonoom met de onwankelbare capaciteit om voor jezelf te spreken en rolmodel te zijn voor de evolutie van bewustzijn en cultuur als een bevrijd mens. Dit uit zich in kenmerken als kalmte en stabiliteit, die voortkomt uit een geworteld zijn in een absolute, oneindige, tijdloze, spirituele bestaansdimensie. Hierdoor ontstaat als vanzelfsprekend een bereidheid volledige verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf, voor je gehele geschiedenis en voor waar we naar op weg zijn. Kenmerkend hierbij is ook een flexibiliteit in denken waardoor de zeldzame kwaliteit ontstaat tot het innemen van multiple perspectieven, terwijl je in staat bent eigen inzichten helder te maken. De ervaring van deze kwantum in jezelf en om het te ervaren bij anderen is van een onvoorstelbare inspiratie en levensvreugde. 

 

  • Spiritueel zelfvertrouwen: We hoeven niet al onze psychologische problemen op te lossen om verlichte wezens te zijn. De sleutel voor vrijheid ligt in de ontdekking van een hoger perspectief, dat meer spirituele, morele en filosofische waarde heeft dan de zorgen van je persoonlijke zelf. Langzaam verdwijnt dan de interesse voor je psychologische problemen en Spiritueel zelfvertrouwen ontstaat en wordt zichtbaar. Je wordt een betrouwbaar, waardig, zorgzaam en spiritueel bevrijd mens.

 

  • Morale integriteit: Integriteit betekent dat er een fundament is van morele waardigheid in de structuur van het zelf. Deze moraliteit is niet gedicteerd door externe, traditionele waarden maar een natuurlijk ontstaansproces vanuit de herkenning dat de toekomst van evolutie afhankelijk is van onze acties. Dit diepgaande ontwaken aan onze ingeboren verantwoordelijkheid als zich ontwikkelende mensen wordt de basis voor een morele context voor menselijk leven. Integriteit vanuit de spirituele context van evolutie, is altijd direct verbonden met het ontwaken aan een diepere betekenis, een reden voor bestaan. De kracht die het ontwikkelen van integriteit in zich draagt is doorgaans veel groter dan de kracht van een verlichtingservaring, maar integriteit is veel moeilijke dan de ervaring van de verlichte staat.

 

___________________________________________________

 

ii 

 

Norman Doidge: The brain that changes itself

 

Sri Aurobindo: (15 August 1872 – 5 December 1950), geboren als Aurobindo Ghosh was een Indiase Nationalist en vrijheidsvechter. Daarnaast een van de meest vooraanstaande integrale filosofen van de 20e eeuw en goeroe en dichter

 

ii Saccidananda: is een beschrijving van de subjectieve ervaring van Brahman (de oneindige, suprême ziel) of de universele geest. Deze sublieme, zalige ervaring van ongebonden, puur bewustzijn is een glimp van de ultieme realiteit.