Buitengewoon Leven

Intensieve basis training (coming soon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Basis Training  
Buitengewoon leven oktober 2020-januari 2021

 De geïnspireerde mens in een begeesterde wereld

 

Het onderstaande is het begin van het bijgevoegde artikel en de kern van de komende jaartraining. Het zal zoals altijd weer nieuw zijn en ook zal het voortbouwen op wat we samen in de afgelopen jaren hebben ontdekt, ontvouwd en ontwikkeld. Je bent van harte uitgenodigd om deelgenoot te zijn van een werkelijke gezamenlijke ontwikkeling van een nieuw menszijn. Het wordt weer een prachtige ontdekkingsreis.

 

Menszijn in een begeesterde wereld

Van egopsychologie naar ecopsychologie

 

Het wordt tijd ons menszijn te opnieuw te bezien om wat het betekent mens te zijn in de huidige tijd een nieuw leven in te blazen.

 

* Wat betekent het mens te zijn in een wilde en enorm diverse wereld van vliegende, zwemmende, rennende dieren, van bergen, bloemen en rivieren, van wind, regen en sneeuw, van zon, maan en sterren?

* Wat zien we als we een ecologische en holistische kijk hebben ontwikkeld op de menselijke psyche en nieuw leren kijken naar onze psychologische perspectieven?

* Wat ontdekken we in een wereld waarin interafhankelijkheid van alles zich openbaart ook wanneer het de menselijke psyche betreft en het totaal van menselijke capaciteiten, zowel bewust en onbewust?

* Wat ontstaat dan wanneer we een radicaal andere visie op wat het betekent mens te zijn ontwikkelen en mens zijn gaan zien als een unieke expressies van kwaliteiten, motieven en patronen van de natuur?

Hallo mijn naam Robin van Kuijk. 

 

Vanuit de kunsten ben ik 10 jaar geleden intensiever en serieuzen begonnen met bewustzijnsontwikkeling sins 5 jaar coach ik mensen die kampen met afhankelijkheid problemen. Persoonlijke ontwikkeling staat bij mij centraal, het is onderdeel van mijn leven. Integrale theorie het boeddhisme, integratieve psychotherapie, positieve psychologie, filosofie, wetenschap en bewustzijnsontwikkeling dat is  waar ik mij mee bezig houd.

 

De versmelting van van de spirituele en wetenschappelijk wereld zijn de volgende stap in evolutie. Een ander bewustzijn is nodig om onze planeet leefbaar te houden.. Zorg dragen voor ons zelf, zorg dragen voor elkaar, zorg dragen voor de wereld om ons heen, zorg dragen voor de planeet in zijn geheel. Als wij mensen deze aarde willen blijven bewonen zullen een ander, een nieuw bewustzijn moeten gaan ontwikkelen. Een bewustzijn waar oude waarden en normen, oude ideeën en oude vanzelfsprekendheden onderzocht en overstegen moeten worden. De mens zal het ego centrische bewustzijnsniveau moeten overstijgen. Dienstbaar, open,  met een nieuwe vorm van leiderschap. Leefbaarheid, duurzaamheid voor ons en toekomstige generaties als grootste goed. Al deze veranderingen beginnen bij onszelf niemand anders gaat dit voor ons doen.

 

Met deze training zullen we beginnen met persoonlijke ontwikkelingen het herkennen en erkennen van patronen ”de persoonlijkheid”  Het herkennen van deze patronen, het loslaten van oude patronen, oude conditioneringen die die meer nodig zijn. Conditioneringen die wij zelf niet zien maar anderen wel. Vrij worden van deze belemmeringen om de stilte te leren omarmen de stilte te kunnen leven en vanuit dit vrije zelf te gaan creëren. Het creëren van het nieuw zelf waarbij alles onbeschreven is, waar we gebruik kunnen maken van alle wijsheid die tot nu toe ontwikkeld is.  Waarbij dienstbaarheid , dankbaarheid en liefde de basis vormen. 

Dit vraagt werk “het werk” waar dagelijks beoefening voor nodig is om deze nieuwe wereld te creëren waarbij wijzelf aan het roer staan.

Artikel

Data en Prijzen

© 2015 door Spirit First  gemaakt met  Wix.com 

 

Voor een afspraak bel

024-6425983​