Kernwaarden in Spirit First

 

 

Wat betekent het wanneer we Spirit First leven?! Iemand die dit wil leven, zet bewustzijn op de eerste plaats en vindt dat belangrijker dan de mening, de angsten en verlangens van het afgescheiden zelf. In de nabijheid van een individu die Spirit First zet, ervaren we een verruiming van bewustzijn en zo iemand is een open verbinding waardoor hoger bewustzijn zich kan manifesteren in de wereld.

 

In de traditionele zin wordt deze verruiming van bewustzijn, die we verlichting noemen, bereikt door de ervaring van de Zijnsgrond bijvoorbeeld tijdens een meditatie en in zo’n diepere meditatie kunnen we dan puur bewustzijn ervaren voorbij geest, lichaam, wereld en tijd. Deze ervaring van absolute leegte is enorm bevrijdend, omdat we het diepste deel van onszelf ontdekken, dat volledig vrij is en niet gebonden is aan tijd, gevoel en denken. De last van het bestaan verdwijnt volledig; er zijn geen problemen en geen verlangens of doelen. Het is de ervaring van ultieme bevrijding.

 

En wat betekent dat nu voor de mens die voorbij het postmoderne ego beschikbaar wil zijn voor het evolutionair proces? We weten sinds een aantal decennia dat evolutie een voortgaand proces is met een voortdurende toename van materie, van leven en van bewustzijn.  Met de toename van complexiteit van leven neemt ook de complexiteit van bewustzijn toe. Een van de grootste meest recente wonderen van de evolutie is het vermogen tot zelfreflectie van de  hedendaagse mens. Door ons neemt het proces zichzelf waar. Wij weten dat we weten en daarmee heeft bewustzijn de capaciteit ontwikkeld zichzelf en alles wat ontstaat te kennen!

 

Dit zelfreflectieve bewustzijn staat aan de basis van Spirit First en wanneer we de waarde er van gaan doorzien en waarderen zal dit onze manier van leven radicaal veranderen. We beseffen dat we niet langer het afgescheiden zelf zijn maar deel en uitdrukking van een groots en zich ontvouwend proces. Dan beseffen we ook direct dat het hoogste spirituele doel nooit het ontsnappen aan of het bevrijden van last van het leven kan zijn. Ook de meer recente spirituele boodschap van één worden met de wereld en de vormloze dimensie die er achter ligt, past niet meer bij deze grootse evolutionaire filosofie. Om één te worden met het universum dat zich ontwikkelt in de tijd, moeten we één worden met het proces van evolutie zelf op het niveau van ons eigen bewustzijn. Daarmee nemen we de verantwoordelijkheid voor het proces omdat we weten dat onze bewuste participatie essentieel is voor het zich ontvouwende universum.

 

Wanneer deze realisatie zich diep wortelt in je eigen bewustzijn zal je ziel ontwaken voor dit bevoorrechte inzicht en zal je er alles voor willen doen om werkelijk vrij te zijn. Dit commitment is het begin van de nieuwe verlichting en van Spirit First. Je begint minder te geven om je eigen zelf en er ontstaat een toenemend verlangen verbonden te zijn met anderen die dit perspectief leven. Je diepste verlangen om vrij te zijn en van daaruit bijdragend te zijn aan een nieuwe wereld kleurt je leven met waardigheid en presentie. Meditatie wordt tot een dagelijkse activiteit en het is steeds je intentie om iedere ontmoeting vanuit niet weten aan te gaan en creatief bij te dragen.

 

Dit maakt Spirit First tot een zeer uitdagend en eindeloos ontwikkelend pad. Alleen wanneer we de grootsheid van deze context volledig onder ogen willen zien, zullen we in staat zijn kracht en nederigheid te combineren als uitingen van spiritueel zelfvertrouwen en volwassen zijn. En dat is wat we willen bereiken: volwassen, verlichte mensen die de volledige verantwoordelijkheid willen dragen voor het gehele proces.