Authentiek Leiderschap vanuit een evolutionair perspectief!

 

'

Vanuit het perspectief evolutionaire verlichting is er geen verschil tussen authentiek leider zijn en vrij mens zijn! Je bent je bewust van het evolutionaire proces en je herkent jezelf als deel en als vorm daarvan. Je herkent de evolutionaire impuls als de impuls die dat proces voortgaand vormgeeft en die je steeds weer inspireert om nieuw te zijn en groots te leven. Je weet te diepste dat: Leider zijn betekent:

 

alleen kunnen staan
zonder angst
heldhaftig durven leven
vrij willen zijn en waarachtig meer dan wat dan ook
ongeconditioneerd verantwoordelijkheid dragen voor jezelf
alles aankijken en niets vermijden en leven voor een hoger doel

 

De gedachte om authentiek leider te zijn lijkt een uitnodigend idee voor het ego, maar de realiteit van authentiek leiderschap doet het ego bevriezen en terug-stappen. Het betekent namelijk geen zorg meer hebben voor de angsten en verlangens van het persoonlijke ego maar meer dan wat dan ook te geven voor een hoger doel, een hogere missie. Het betekent dat je bereid bent grote opofferingen te leveren ten dienste van het hoogste doel namelijk voor de ontwikkeling van evolutie zelf. Je geeft zoveel om anderen dat je in staat bent om de onrust van de geest en de behoefte aan veiligheid op te offeren om anderen te laten slagen. Je realiseert je ten diepste dat er geen ander is en dat inzicht is de bevrijding in zichzelf. Dan is er geen weg meer terug.

Maart 2013

 

Nieuw perspectief op leiderschap

Het nieuwe perspectief reflecteert de leider die kracht voor vernieuwing zoekt bij de eigen mensen, toekomsten weet te verbeelden en richting weet te geven.

 

Deze leider leert mensen ‘ te verlangen naar…….’ en gaat samen met hen de reis aan.

 

De leider heeft zelfkennis en is in staat is tot zelfreflectie. En het meest essentiële: deze leider stelt zichzelf niet boven anderen, maar kijkt vanuit waar de ander goed in is en laat anderen schitteren.

 

De nieuwe leiders laten hun eigen ego los en denken niet alleen aan zichzelf en zelfmanifestatie. De nieuwe leider denkt niet alles beter te kunnen en dingen gaat overnemen maar kijkt en handelt vanuit bewustzijn.

 

De nieuwe leiders zijn integer, zij zijn gericht op samenwerking en kunnen hun ego hanteren ten gunste van anderen. De nieuwe leider is consistent in gedrag, ethisch en verantwoordelijk en heeft de moed om (zelf) te veranderen.

 

 

Authentiek Leiderschap?

Vanuit het perspectief van verlichting is er geen verschil tussen authentiek leider zijn en bevrijd mens zijn!

Leider zijn betekent:

 

Alleen kunnen staan zonder angst
heldhaftig durven leven
vrij willen zijn en waarachtig meer dan wat dan ook
ongeconditioneerd verantwoordelijkheid dragen voor jezelf
Alles aankijken en niets vermijden en
leven voor een hoger doel

 

Creating a better future now!

Dit nieuwe leiderschapsprogramma richt zich op leiders die zien dat we op de drempel staan van een nieuw tijdperk.

 

Leiders die inzien dat de maatschappij langzaam overgaat in een zingevingsmaatschappij. Nieuwe tijden met andere eisen.

 

We gaan weer kritische vragen stellen. Waarom doen we de dingen die we doen? Terug naar de oorsprong en vandaar uit door naar een betere toekomst.

 

Naast dienend leiderschap is er steeds meer behoefte aan creërend leiderschap. Leiders die organisaties en mensen verder brengen. Die hogere doelen nastreven. Een betere wereld voor ogen hebben.

 

Leiders die scheppen, die durven creëren. Leiders die het initiatief nemen. Vanuit hun eigen innerlijke overtuiging durven vernieuwen en waarde toevoegen.

 

Dat zijn leiders die inspireren. Dat is waar dit nieuwe leiderschaps-programma over gaat.

 

De zoektocht naar de oorsprong begint bij jezelf, bij jouw passie, je waarden, je principes. Wij bieden je een verrijkend programma in inspirerende omgevingen, dat uitdaagt tot andere manieren van denken over leiderschap en organiseren.

 

Wij geloven erin dat als wij jou inspireren, jij jouw omgeving ook weer inspireert.

 

Het programma.

Het nieuwe leiderschapsprogramma bestaat uit:

 

1. Van binnenuit: Be the change. Verdieping in jouw persoonlijke leiderschap

 

2. Oorspronkelijk leiderschap. Wat wil je creëren? Anders gewaarworden en nieuwe inzichten over leiderschap

 

3. Anders werken. Hoe haal je als leider het beste uit je organisatie? Hoe kun je anders omgaan met macht, geld en bedrijfsvoering in organisaties? Welke werkomgeving creëer je die inspireert en tot successen leidt?

 

4. In de wereld zetten. Waar vind je de kracht en motivatie om trouw te blijven aan je eigen overtuiging? Ook in tijden van twijfel.

 

Het kan anders en het werkt!

Je leert de beweging te maken van controle/beheersen naar vertrouwen, ondersteunen en blijven onderhouden. Je positie innemen om te veranderen, dat vraagt ook om een verandering in jezelf. Durven, doen en de moed hebben.

 

Doelgroep.

Dit leiderschap-programma is bedoeld voor leiders, managers en (P&O-)adviseurs, coaches en begeleidingsdeskundigen, die invloed willen en kunnen uitoefenen op de koers van de organisatie of het bedrijf. Die willen weten welke rol zij in deze tijd van verandering en transitie kunnen vervullen, vanuit zichzelf en vanuit hun functie.

 

Die beseffen dat 'het anders doen' begint bij henzelf.

 

Wij geloven dat:

·         inspirerend leiderschap begint bij individuen die het verschil willen maken

·         er een nieuw tijdperk aankomt dat ons opnieuw uitdaagt naar vanzelfsprekendheden te kijken.