Meditatie

 

Een van de grootste stappen in de evolutie is het ontwikkelen van de mogelijkheid tot zelfreflectie. Wanneer je namelijk op ieder moment bewust bent, heb je steeds keuze in alles wat je doet, elk woord dat je zegt en elke handeling die je pleegt. In de chaos van het dagelijkse leven is volledig aanwezig zijn, onafhankelijk van wat er op je afkomt, voorwaarde voor een bewust leven.

 

Meditatie zoals we die bij Spirit First praktiseren, is leren onbeweeglijk volledig aanwezig te zijn, in de chaos van het leven zelf. Je leert op simpele wijze volledig in het Hier en Nu te zijn. Meditatie is zo een levensoefening die je in staat stelt naar je zelf te kijken vanuit de onafhankelijke plek, die niet beïnvloed wordt door denken en voelen en die door veel oefening je voortdurende basis zal zijn.