Mission Statement Spirit First

 

“Spirit First” is het centrum voor bewustwording, ontwikkeling en gezondheid vanuit een evolutionair, spiritueel en kosmocentrisch perspectief. Hier vind je de leerplek die traditionele spiritualiteit op eigentijdse wijze combineert met evolutionaire inzichten en persoonlijke verantwoordelijkheid. Met als kernwaarden integriteit, autonomie, samen werken en samen leven creëren we een nieuwe waarde-gedreven en toekomstbestendige cultuur met mensen die verantwoordelijkheid nemen en bezield leiderschap tonen. Daarmee dragen we bij aan de duurzame ontwikkeling van een steeds betere wereld.