Mindfulness

 

Mindfulness is een oefening om met aandacht aanwezig te zijn in het hier en nu, en bij alles wat zich hier en nu voordoet -de adem, lichamelijke sensaties, gevoelens, gedachten, geluiden. Als de gedachten toch afdwalen -en dat doen ze voortdurend- breng je ze gewoon terug naar de adem of waar je de aandacht op richtte. Daarbij probeer je de ervaring niet te veranderen of beoordelen, zelfs niet te bedenken of je het positief of negatief vindt, maar hem te verwelkomen zoals hij is.
Aandachttraining gaat niet in op wat je denkt, maar op de wijze waarop, op het denkproces. Het geeft een andere houding tegenover de gedachten. Je leert: een gedachte is slechts een gedachte, geen feit.
Mindfulness is die kwaliteit in ons die weet, herkent en ziet wat op dit moment aan gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens in ons aanwezig is.