Noem me bij mijn ware namen.

In het mission statement van Spirit First maken we duidelijk dat we als organisatie een bijdrage willen leveren aan persoonlijke ontwikkeling en culturele verandering. Allerlei activiteiten die hieraan bijdragen vind je op de site van spirit first. Vanaf vandaag zullen we daar en tot twee keer per maand een blog aan toevoegen. Met deze blog willen je proces van verandering en groei voortdurend ondersteunen. Hopelijk geeft het steeds weer een nieuw of aanvullend perspectief op hoe je naar de wereld en naar jezelf kijkt. We zijn benieuwd naar je feedback hierop info@meeander.nl

Na de enneagramweken wordt me geleidelijk duidelijk hoe ik als een type 7 altijd heb geprobeerd weg te blijven van lijden en pijn door optimisme, door plannen maken en door mezelf af te sluiten. Dit laatste gebeurde soms subtiel en soms en zeker voor mensen die me erg dierbaar zijn opzichtig en pijnlijk. Lijden is onderdeel van mijn schaduwkant en was heel lang onzichtbaar en daarmee alsof niet aanwezig!

Dit doen we allemaal, ieder op onze eigen manier.

De moeilijkheid bij het interpreteren en voelen van lijden, twijfel, verwarring en verlies aan vertrouwen is dat we het gevoel hebben dat we falen. Waarom ik, waarom nu en dat terwijl ik altijd zo mijn best doe! Wat heb ik niet goed gedaan? Niet altijd hebben we dit soort periodes maar ieder van ons heeft ze!

En zeker voor mensen op een spiritueel pad kan het pijnlijk zijn. Je hebt meditatie gedaan, ademhalingstherapie, enneagram workshops, je dagelijks gebed, etc. Je doet er alles aan om je ware zelf te leven en het is net alsof niets meer werkt.

En steeds opnieuw gebeurt iets interessants. Je wordt teruggeworpen op jezelf om te zien waar precies je nu bent. En wanneer je dan met volledig gewaarzijn, met lichaam, geest en ziel present kunt blijven, respectvol wordt het volgende stadium zichtbaar. Er zijn vele stadia van ontwikkeling; dus stop nooit! Je hebt niet gefaald, het is onderdeel van ontwaken en je hebt alle tijd en geen moment te verliezen.

En het gedicht van Thich Nhat Hahn geeft je een voortdurend besef van dit moment van NU.

Joop de Vette.

Noem me bij mijn ware namen.

Zeg niet dat ik morgen ga als zelfs vandaag nog komen moet. Kijk naar me: elke seconde verschijn ik hier om een knop aan een lentetak te zijn, een vogel met nog tere vleugels die in mijn nieuwe nest leert zingen, om een rups te zijn in het hart van een bloem, een juweel omgeven door gesteente.

Altijd nog kom ik om te lachen en te huilen, te vrezen en te hopen. Het ritme van mijn hart is het komen en gaan van al wat leeft.

Ik ben de eendagsvlieg die van gedaante wisselt op het water van de rivier. En ik ben de vogel die een duikvlucht maakt om de vlieg te verorberen.

Ik ben de kikker die vrolijk zwemt in het heldere water van een vijver. En ik ben de ringslang die stilletjes zich voedt met de kikker.

Ik ben het kind in Oeganda, vel over been, mijn benen als dunne bamboe. En ik ben de wapenkoopman, die dodelijk wapentuig aan Oeganda verkoopt.

Ik ben het meisje van twaalf, een bootvluchteling die zich in zee stort na te zijn verkracht door een piraat. En ik ben de piraat, met een hart dat niet zien kan niet liefhebben kan.

Ik ben lid van het politbureau met macht in mijn handen. En ik ben de man die zijn bloedschuld aan mijn volk moet betalen dat langzaam sterft in een werkkamp.

Mijn vreugde is als de lente, zo warm dat de bloemen overal op aarde ontluiken. Mijn pijn is als een rivier van tranen, zo onmetelijk dat zij alle oceanen vult.

Noem me daarom bij mijn ware namen, alsjeblieft, zodat ik al mijn huilen en lachen tezamen hoor, zodat mijn vreugde en pijn één zijn.

Noem me bij mijn ware namen, alsjeblieft, zodat ik kan ontwaken en de deur van mijn hart open kan staan, de deur van mededogen.

Joop de Vette, Voorzitter Spirit First

info@meeander.nl of via onze facebookpagina

Featured Posts