Emoties en de weg naar zelfheling

In de afgelopen weken heb je een blog kunnen lezen over “spirituele bypassing” en over “schaamte”. Dit blog is een volgende stap op weg naar een leven vanuit vrijheid.

Tijdens de donderdagavonden onderzoeken we het pad van zelfontwikkeling door te kijken naar de specifieke kenmerken en uitingsvormen van onze persoonlijkheid en hebben dit overlevingsstrategieën genoemd. We hebben eigenschappen ontwikkeld, zoals perfectionisme, twijfel, doorgaan, helpen, harmonie creëren, die veelal zijn ontstaan doordat er geen ruimte was voor authentieke emotie. We hebben op allerlei plaatsen de deur naar die emoties dichtgemaakt en kennen niet meer de rijkdom die achter die vaak dichtgemetselde deur schuilt. Intiem leren zijn met deze emoties is een van de enorm krachtige manieren naar zelfheling naast het vermogen om mindful en bodyful te kunnen zijn wanneer de emoties zich aandienen. Deze blog wijst je hier een stukje de wege en is daarmee ook een uitnodiging om aan te sluiten bij de groep mensen (sangha) die op donderdagavond dit uitdagende pad probeert te creëren.

Intiem zijn met je emoties is geen gemakkelijke opgave en verlangt veel meer van je dan het simpelweg uiten en bespreken er van. Met betrekking tot emoties komen we allerlei strategieën en uitingsvormen tegen. Aan de ene kant de persoon die verdrinkt in de emoties en het gevoel van zelf en zelfwaarde daarbij volledig kan verliezen. Aan de andere kant een enorme schaamte voor het uiten of tonen van emoties, die leidt tot emotionele afvlakking of relationele afstandelijkheid. Intiem zijn met emoties betekent zo dicht bij de emoties kunnen zijn dat ze duidelijk zichtbaar en voelbaar zijn en tegelijkertijd met juist zoveel afstand dat er mee fuseren of versmelten niet plaatsvindt. We blijven dus juist een beetje op afstand terwijl we het wel openlijk voelen en er nauw mee verbonden zijn met juist voldoende afstand om het te kunnen blijven zien.

Het ontwikkelen van intimiteit met onze emoties zoals bijvoorbeeld met onze angst betekent niet vanzelfsprekend dat deze angst kleiner wordt. Het brengt ons wel in een zodanige positie dat we er noch geïdentificeerd, noch onthecht mee zijn. Dan zie we onze angst voor wat het is, we ervaren de locatie er van, de effecten op ons lichaam en de impact op ons denken en handelen. We worden ons bewust van de geschiedenis er van en gaan de kracht, de ernst en de mate van zelfcontractie steeds beter registreren. Zo worden we steeds beter in het werken met onze angsten en in het zorgvuldig delen er van. Zo worden we geleidelijk meer intiem met onze angst en ontwikkelen we een niet meer problematiserende relatie ermee.

Hoe intiemer we kunnen zij met onze emoties, hoe beter we in staat zijn ze uit te drukken en ze te verdragen. Dan worden emoties dienstbaar aan onze persoonlijke ontwikkeling en diepgang en verdiepen ze de kwaliteit van onze relaties. Vanuit dit perspectief zijn er geen negatieve emoties en zijn er alleen negatieve manieren waarop we ze verdragen of uiten. Intiem zijn met emoties stelt je in staat alle emoties te gebruiken en dienstbaar te laten zijn aan je relaties.

Zonder emotionele intimiteit neigen relaties oppervlakkig te blijven en is interpersoonlijke nabijheid moeilijk. We neigen onverwerkte verwondingen en onbeantwoorde hulpkreten uit te drukken in een overdreven kwetsbaarheid en gevoeligheid, emotionele uitbarstingen, gevoelsarmoede of verslavingen en zijn vaak onbewust van de reden waarom we zo handelen.

Dit alles houdt relaties oppervlakkig, vermijdend en belemmert interpersoonlijke emotionele diepte en resonantie en levens-vervullende intimiteit.

Dit alles is vooral geen gemakkelijke opgave en vraagt naast “grit” (passie en volhardendheid), dagelijkse activiteit en wakkerte. Het vraagt een diep persoonlijk commitment om vrij te willen zijn, een dagelijkse “integral life practice” (ik kom hier in een latere blog op terug en de mensen van Spirit First kunnen je dit toelichten) en een sangha die de veiligheid biedt om dit proces samen aan te gaan. Dan wordt de plaats waarop relaties tot verdieping kunnen komen tot gewijde grond en een optimale omgeving voor diepe heling en transformatie.

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square