2015 bij Spirit First


image001.jpg

Zelfrealisatie

Allereerst wensen wij jullie een bijzonder, liefdevol, geïnspireerd en verbonden 2015. Wij kijken uit naar veel bijzondere ontmoetingen en hieronder alvast een richtingaanwijzer voor onze activiteiten. Onze activiteiten hebben als voortdurende bedoeling bij te dragen aan het pad van zelf-realisatie, ontwikkeling en transformatie. Hiertoe combineren we oosterse filosofie met westerse wetenschap vanuit een integraal perspectief en uitgangspunt hierbij is dat ieder perspectief een deel van de waarheid in zich draagt. Onze eigen voortdurende ontwikkeling is daarbij een belangrijke bijdrage aan een steeds bredere en dieper gedragen visie. Zelfrealisatie is een boeiend woord, want wat is dat "zelf" dat je kunt realiseren. In deze blog vind je een aantal gedachten en inzichten en we zullen hier het komende jaar in allerlei bijeenkomsten steeds weer op terug komen om dit nog dieper te begrijpen. Onze eerste levensfase is de fase van ego ontwikkeling en zonder een goede ego ontwikkeling is elk vervolgpad naar zelfrealisatie en transformatie heel erg moeilijk. Soms is daarom ego-ontwikkeling nog steeds de eerst benodigde stap. Wanneer deze fase is doorlopen en er is sprake van een volwassen ego-ontwikkeling (en hier zijn altijd verdere ontwikkelstappen mogelijk en soms nodig), ontstaat de mogelijkheid voor een ontwikkeling die ik hier transformatie noem. Transformatie is niet alleen het verbeteren en ontwikkelen van je vermogens en overtuigingen. Het is de ontwikkeling van een nieuw 'sense of self', een nieuwe identiteit, een nieuw ik. Je identificeert je niet langer met je persoonlijke geschiedenis, met je ouders, je beroep of met je geslacht, maar je gaat een deel in jezelf herkennen dat altijd al vrij is. Je herkent in jezelf een diepe dimensie die ik hier je eigen essentie noem. Deze ontwikkeling en herkenning die je een spirituele ontwikkelstap kunt noemen, is een sprong naar vrijheid. Je gaat langzaamaan ervaren dat dit deel van jezelf onverstoorbaar en onwankelbaar is. Vrijwel iedereen heeft dit deel van zichzelf weleens ervaren, bijvoorbeeld als een ervaring van één zijn met alles in de natuur of tijdens een liefdevolle ontmoeting. De verschuiving van identificatie met ego naar identificatie van dit deel van jezelf, naar jouw essentie, vraagt echter veel meer dan een toevallige, bijzondere ontmoeting. Het vraagt gedisciplineerde actie en volharding, niet als bij een sprint maar als bij een nooit eindigende marathon[i] In de afgelopen jaren heeft Spirit First o.a. door Evolutionaire Verlichting en Zijnsoriëntatie bijgedragen aan spirituele ontwikkeling. Hierbij hebben we het ego echter grotendeels genegeerd en vaak afgewezen. Deze gezamenlijke inspanning heeft bijgedragen aan onze spirituele ontwikkeling voorbij ego en heeft een fundament gecreëerd voor verdere ontwikkeling. Dit is echter niet voldoende. We hebben het ego grotendeels genegeerd en deze sprong voorbij ego kun je zien als een spirituele bypass[ii], belangrijk maar zeker niet voldoende omdat we telkens weer oog in oog komen met de schaduwkanten van onze persoonlijkheid. Voor een verdere ontwikkeling wordt ego-ontwikkeling weer van cruciaal belang en hebben we nieuwe technieken en inzichten nodig voor verdere zelfrealisatie. Zicht en inzicht krijgen op ego, hoe het zich gedraagt en waarom het op een bepaalde manier handelt, is daarbij cruciaal.

Ego, essentie en de ziel

Essentie is de brandstof van je ziel, je unieke zelf. De ziel herbergt jouw unieke wijsheid en tijdens je persoonlijke levensreis heeft je ziel zich aangepast en een ego ontwikkeld, gekenmerkt door overlevingsstrategieën. Deze strategieën waren noodzakelijk om het leven en de bijbehorende omstandigheden te overleven. Achter deze overlevingsstrategieën als angst, schaamte, boosheid, meegaandheid verschuilen zich vaak unieke persoonlijke eigenschappen als helderheid, mankracht en liefde die tijdens het jonge leven niet tot bloei konden komen. De gouden draad voor het komende jaar bij Spirit First is dan ook een logisch vervolg op de activiteiten van de afgelopen jaren. We willen bijdragen aan een steeds krachtiger herkenning en realisatie van het ware zelf, jouw unieke essentie EN samen willen proberen het ego te begrijpen en te gaan zien waar het in jouw zoektocht de verloren essentie heeft vervangen. Zo kunnen we het ego bij de hand nemen en thuis brengen zodat het kan worden waartoe het dient: het voertuig van jouw unieke essentie, jouw ziel. Tijdens de bijeenkomsten in het komende jaar, de vaste ontmoetingsavond op donderdag, de inloopochtenden op woensdag, de incidentele een- of meerdaagsen trainingen etc. zal het hier beschreven gedachtengoed leidraad en ontwikkelpad zijn en is iedereen die persoonlijke ontwikkeling nastreeft van harte welkom. Ons nieuwe programma in het kader van verslavingszorg is ook gebaseerd op deze inzichten. Individuele consultaties bij een van de leden van Spirit First kunnen daarnaast een krachtige bijdrage aan meer inzicht en ontwikkelkracht. Schroom niet ernaar te vragen. We hebben ervaren hoe belangrijk een krachtige groep is om zo'n uitdagend pad te bewandelen. Je bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen en we zijn graag beschikbaar om deze enorm belangrijke ontwikkeling te ondersteunen. Namens alle leden van Spirit First Joop de Vette,

Voorzitter Spirit First

T: +31 24 6425983

E: info@meeander.nl | W: www.spiritfirst.nl

A: Molenweg 2/6612AE Nederasselt

Ik ben ambassadeur van www.wijchengezond.nl

[i] https://www.youtube.com/watch?v=H14bBuluwB8

[ii] https://www.youtube.com/watch?v=F0UUzg0DJWk

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square