Zelfcompassie is de basis voor gezond second tier bewustzijn 1

Het omarmen van alle delen van mezelf is de basis voor echte presentie en een levenslange opdracht en uitnodiging voor iedereen die in echte vrijheid wil leven. Meditatie ondersteunt dit proces in minstens twee stappen. Deze stappen hebben niet vanzelfsprekend een volgorde. De diepste vorm van meditatie is de realisatie van eenheidsbewustzijn. Er is niets en er mankeert niets. Satchidananda: essentie, bewustzijn en bliss; de energetische staat van non-dualiteit. Deze ervaring is een enorme sprong in spirituele ontwikkeling maar maakt me niet vrij in het leven van alle dag!

Een stap meer naar de oppervlakte is waar de waarnemer verschijnt. Tijdens deze meditatie komt alles op in het gewaarzijn, de stille, onveranderlijke achtergrond van de waarnemer waarin alle veranderingen in bewustzijn worden opgemerkt. In volledige openheid kan hierin alles verschijnen. Gewaarzijn van deze waarnemer is echter geconditioneerd o.a. door cultuur en door persoonlijke en evolutionaire geschiedenis en dit gewaarzijn is hopelijk voortdurend in ontwikkeling. Vandaag kan ik in open gewaarzijn verkeren en vrijheid ervaren, terwijl ik morgen schaduwkanten ontdek die ik eerder niet kende, die onbewust waren en die morgen onderdeel zijn van mijn grotere bewustzijn. Door volledig open te blijven kunnen delen die eerder onbewust waren onderdeel worden van mijn groeiende bewustzijn. Ik word me er van gewaar. Dit is persoonlijke en spirituele groei en goed nieuws. Niet altijd is bewustwording voldoende en kan meer psychologisch werk nodig zijn voor bewustwording en dat valt buiten het bestek van deze blog.

Zelfcompassie betekent compassievol kunnen zijn met alle delen van mezelf en met alles wat heeft bijgedragen aan het ontwikkelen er van. Deze delen hebben duidelijke, zichtbare kanten voor mezelf en voor anderen en ook schaduwkanten, kanten die ik zelf niet kan zien maar voor anderen vaak overduidelijk zijn. Terugtrekken is bijvoorbeeld een kwaliteit wanneer ik wil me wil bezinnen, wil contempleren, dieper wil kijken. Het is een afweermechanisme wanneer het wordt ingezet omdat ik delen van mezelf of van de ander niet wil zien of niet kan verdragen. Deze terugtrekking is een van mijn neurotische patronen en leidt tot onvrijheid naar mezelf en naar en met anderen.

Vrijheid begint met intentie zetten. Ik wil vrij zijn! De volgende stap naar vrijheid is verantwoordelijkheid nemen, eigenaar worden van deze patronen. Zelfcompassie is onderdeel van dit proces van toe eigenen en heeft als stappen: herkennen, erkennen, (accept)eren en loslaten. Hiervoor is alleen cognitief gewaarzijn onvoldoende en zijn minstens doorvoelen en doorschouwen noodzakelijk.

Echte compassie voor en met de ander kan pas ontstaan wanneer ik met de delen van mezelf, die de ander vertegenwoordigt volledig vrij kan zijn. Waar compassie hebben met anderen vaak een grote uitdaging is, is waarschijnlijk het compassie hebben met alle delen van jezelf een nog grotere opdracht.

Juni 2015

Er verschijn binnenkort een blog over second tier bewustzijn

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square