Rijkdomsbewustzijn

rijkdomsbewustzijn1.jpg

We zijn uitgenodigd een nieuwe wereld te betreden, een nieuwe era, een nieuw niveau van persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid. De tijd van armoedebewustzijn, van persoonlijk drama en de vooronderstelling dat er iets mis is, dat eerst moet worden opgelost, is voorbij. We hoeven onze jeugd en onze ouders niet meer te verwerken en overleven is niet meer een primaire doelstelling We herkennen het voorrecht om in de westerse wereld geboren te zijn en realiseren ons dat leven vaak betekent met schade en schande wijs worden. Zelfrealisatie en zelfactualisatie wijzen ons de weg naar een authentiek leven en onze eigen uniciteit. We ontdekken de perfectie in ieder moment!

Rijkdomsbewustzijn is onze kans te evolueren voorbij persoonlijke kwesties of beperkingen door bij te dragen aan een nieuw collectief, een nieuwe menselijke Dharma. We leven als emotioneel volwassen mensen en zijn ons bewust van de enorme verantwoordelijkheid van dit leven. Steeds meer zijn we alert op onze emotionele overgevoeligheid waarmee we zo sterk verstrikt zijn en onze voortdurende neiging om genot te zoeken.

Op onze eigen reis naar authenticiteit moeten we zijn wat we in het verleden verlangden van God, van ouders, van anderen en van de wereld. Ik realiseer me dat ik steeds beginpunt en de oorzaak ben van mijn eigen ervaring.

Zelfcompassie en een sangha van medereizigers zijn hierbij onmisbaar. Dan leren we ons hart te openen en open te houden, wat er ook gebeurd en dan verandert de wereld oor jou!

i Dharma: In het hindoeïsme heeft de term Dharma vooral betrekking op het juiste handelen, op de juiste tijd, op de juiste manier en om de juiste redenen volgens de universele wetten van de menselijke natuur wat tot tevredenheid, geluk en voorspoed zal leiden. Dharma omvat zowel de moraal van de mens als het streven naar ethiek, goedheid, rechtvaardigheid en zuiverheid.

Featured Posts