Zelfcompassie is de basis voor gezond second tier bewustzijnZelfcompassie is de basis voor gezond second tier bewustzijn[i].


Tijdens de afgelopen weken hebben we steeds als motto gehad:

Authentieke persoonlijke evolutie is een bijzondere optie die mogelijk is voor ieder mens. De reden dat weinig mensen zo'n pad volgen is simpel. Innerlijke ontwikkeling is grotendeels een proces van regelrechte confrontatie met onplezierige waarheden over jezelf.

Tijdens deze weken hebben we steeds vanuit een westers perspectief gekeken naar ontwikkeling, naar evolutie en naar schaduwkanten van onszelf. De komende weken gaan we vanuit een oosters perspectief kijken om te beseffen dat we al vrij zijn! Op allerlei manieren zullen we dit perspectief nader onderzoeken en verdiepen.


Het omarmen van alle delen van mezelf is de basis voor echte presentie en een levenslange opdracht en uitnodiging voor iedereen die in echte vrijheid wil leven. Meditatie ondersteunt dit proces in minstens twee stappen. Deze stappen hebben niet vanzelfsprekend een volgorde. De diepste vorm van meditatie is de realisatie van eenheidsbewustzijn. Je ervaart je ware aard. Er is niets en er mankeert niets. Deze realisatie is een enorme sprong in spirituele ontwikkeling en maakt vrij!


Een stap meer naar de oppervlakte is waar de waarnemer verschijnt. Tijdens een waarnemersoefening komt alles op in het gewaarzijn, de stille, onveranderlijke achtergrond van de waarnemer. In volledige openheid kan hierin alles verschijnen. En zoals de spiegel niet beïnvloed wordt door wat er in verschijnt zo ook blijft gewaarzijn vrij van wat het waarneemt. Dit is de plaats waar compassie en zelfcompassie begint.


Zelfcompassie betekent compassievol zijn met alle delen van mezelf en met alles wat heeft bijgedragen aan het ontwikkelen er van, omdat ik ten diepste weet wie ik ben. Dan begrijp ik wat Eckhardt Tolle bedoelt wanneer hij zegt: ik ben dichter bij God dan bij mezelf.


[i] Er verschijnt binnenkort een blog over second tier bewustzijn

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square