Een eerste poging tot een integraal antwoord op de gebeurtenissen in Frankrijk.

StartFragment

De gebeurtenissen in Parijs hebben een onuitwisbare indruk en imprint gemaakt in op zijn minst het bewustzijn van de westerse mens. Ook al vinden dit soort drama's bijna dagelijks plaats bijvoorbeeld in het Midden Oosten en in Midden Afrika, het ontwricht onze samenleving omdat de veiligheid die we als een soort van vanzelfsprekend hebben gehouden in een klap wordt weggevaagd. Oplossingen lijken niet voor handen en de radicaliteit van sommige antwoorden is soms schokkend). Zo lang miljoenen mensen onveilig zijn en hun leven wagen om veiliger oorden te vinden en vele duizenden jongeren in wijken van o.a. Parijs en Brussel geen enkele reden voor bestaan weten te vinden, zullen terroristen opstaan en hel en verdoemenis brengen.

Het antwoord op deze mensonwaardige rampen moet een integraal antwoord zijn simpelweg omdat alleen integraal het bewustzijn van alle partijen omvat. De transformatie die integraal denken mogelijk maakt is niet vastgezet door traditioneel, religieus en dogmatisch bewustzijn, noch door modern westers antireligieus denken noch door pluralistisch postmodernisme dat nauwelijks beseft dat enige vorm van hiërarchie noodzakelijk is naast een of andere vorm van diepere waarheid. Omdat de hiergenoemde culturele waarden allemaal first tier (zie o.a. Don Beck in Spiral dyamics en Ken Wilber in Sex, Ecology & Spirituality) zijn, erkennen ze alleen hun eigen waarheid en wijzen de andere waarheden af en zoals Einstein als zei: "problemen kunnen niet worden opgelost met hetzelfde bewustzijn dat het probleem heeft gecreëerd". Een hoger bewustzijn is nodig!

Second tier bewustzijn en integraal denken is een vorm hiervan, erkent de waarheid (de visie van ieder van deze first tier stadia is waar maar altijd maar een deel van de waarheid) van ieder van deze culturele stromingen en stadia en zoekt naar second tier uitingsvormen en oplossingen voor first tier overtuigingen en dogma's.

Integrale bewustzijnsontwikkeling vraagt ontwikkeling van de stadia van volwassenheid die Kegan stadium 4 (zelfautoriteit) en 5 (zelf-overstijging) noemt. Ontwikkeling van deze stadia voor ieder individu is hard willen werken en vraagt per stadium gedurende ongeveer 5 jaar het verlangen tot ontwikkeling naast intentionele en gerichte actie (integrale life practice). Meer dan ooit beseffen wij onze verantwoordelijkheid om hieraan bij te dragen.

Namens het bestuur van Spirit First

Joop de Vette

EndFragment

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square