De integraal werkend therapeut


Stelling: de integraal werkend therapeut zoekt naar de hoogst haalbare verandering. Altijd meer breedte (horizontale ontwikkeling = translatie) en zo mogelijk meer diepte (verticale ontwikkeling = transformatie).

Inleiding:

In een postmodern (groen) land als Nederland zijn de meeste therapeuten niet bezig met transformatieve bewustzijnsontwikkeling, maar met translerende oppervlakkige benaderingen die het zelf en de bijbehorende kwetsbare emotionele persoonlijkheid aandacht geven, verklaringen aanbieden en een schuilplaats bieden voor de boze buitenwereld. Medicatie speelt hierin een belangrijke rol.

Vanuit een integraal perspectief is bewustzijnsontwikkeling essentieel en je kan deze ontwikkeling beschrijven als: het subject van vandaag wordt het object van het subject van morgen. Dit principe van verticale ontwikkeling (transformatie) leidt tot een steeds uitbreidend perspectief en meer keuzes in het leven.

Translatie en transformatie

Therapeutische begeleiding en coaching kan twee verschillende doelen dienen. Zij kan de persoon die hulp zoekt (hier het ‘zelf’ genoemd) ondersteunen en versterken en zij kunnen het ‘zelf’ ontmantelen en transformeren. In het eerste geval biedt de begeleiding o.a. empathische ondersteuning, cognitieve ontsnappingswegen en nieuwe overtuigingen. Bij translatie is geen verandering in niveau van functioneren maar is er verandering in denken, handelen en overtuigingen en dit leidt tot een vaak beter bestand zijn tegen de uitdagingen van het leven. Translatie is dus een bijzonder belangrijke kwaliteit.

In het tweede geval wordt de tegengestelde weg bewandeld. Het zelf en het proces van translatie wordt uitgedaagd, verklarende verhalen worden ontkracht en in plaats van vulling wordt leegte geboden. Bij transformatie is sprake van een verandering waarbij het hele niveau van translatie wordt beschouwd, uitgedaagd en overstegen, waardoor een nieuwe manier van denken over de werkelijkheid ontstaat (Wilber: authentic transformation is not a matter of belief but of the death of the believer”).

Vanuit een integraal perspectief zijn beide veranderingen, translatie en transformatie van levensbelang. De mogelijkheid tot translatie zorgt voor het legitimeren van de bestaande overtuigingen, waarden en wereldbeelden van het zelf en leidt tot stabiliteit en acceptatie. Gebrek aan het vermogen tot translatie leidt tot terugval, neurose en ziekte. Transformatie is evolutie. Een nieuwe wereld ontstaat met nieuwe wetten, nieuwe waarheden en hogere menselijke waarden. Waar translatie zorgt voor legitimiteit zorgt transformatie voor authenticiteit, omdat het zelf zich kan vrijmaken van een vaststaande wereld vol met oude wetten en regels en kudde mentaliteit en de diepste bron van eigenheid kan vormgeven. Er ontstaat een nieuwe wereld die steeds opnieuw ontdekt moet worden en onbeperkte mogelijkheden heeft. Verticale ontwikkeling of transformatie wordt daarmee een van de grootste juwelen van het menselijk bestaan. Maar echte transformatie is zeldzaam.

Het doel van integrale begeleiding:

Translatie is een noodzakelijke en onontbeerlijke kwaliteit van mensen die overleven in een chaotische wereld mogelijk maakt. Hoe meer mensen adequate manieren van transleren hoe beter. Wanneer de mogelijkheid van translatie aan mensen wordt ontnomen is het risico van ineenvallen groot en kan doorbraak nooit ontstaan. Wanneer alleen translatie wordt geboden vindt de ultieme integrale uitdaging zijnde evolutionaire ontwikkeling niet plaats. Een integrale benadering eert allerlei vormen van translatie, noodzakelijk voor een stevige basis om op voort te bouwen en is zich steeds bewust van de noodzaak van evolutie en dus transformatie en zal iedere gelegenheid die zich aandient bij een geïntegreerd zelf om dit ‘zelf’ uit te dagen en te confronteren beetpakken.

Hoe vindt transformatie plaats en wat is de daarin plaats van meditatie?

Zoals ik het nu zie is meditatie een noodzakelijke voorwaarde voor transformatie maar niet voldoende. Je kunt de rest van je leven op een kussen zitten en jezelf niet verticaal ontwikkelen. Meditatie op zich is een translerende, afstand nemende activiteit en leidt tot de mogelijkheid van het subject (het zelf) zichzelf als een object te bestuderen. Dit leidt tot zelf inzicht en tot mogelijkheden tot verandering. Transformatie vindt tot de leeftijd van twintig jaar als vanzelfsprekend plaats, tenzij er grote belemmeringen (bijv. fysieke of psychologische trauma’s, lichamelijke tekortkomingen als hongersnood of culturele of sociale onderdrukking) zijn. Normaal gesproken bereiken we allemaal een adolescente fase, waarin we de ons passende plaats in de maatschappij gaan zoeken. Daarna gaat het niet meer vanzelf en transformatie vanaf die fase is een gedisciplineerde actie vanuit een intentie te groeien en te ontwikkelen. De cultuur waarin we ons bevinden houdt die ontwikkeling tegen omdat cultuur gebaat is aan aangepaste mensen. Hier bevinden we ons dus op een cruciaal kruispunt en hebben keuze! We kunnen dus onze plaats zoeken, doen waarin we goed zijn en op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij waarin we leven en daarmee tevreden zijn met onszelf. We hebben ook de mogelijkheid verder te zoeken, uit te reiken voorbij onze comfort zone en op zoek gaan naar dat wat zal volgen. Wanneer we die drive die in ieder van ons aanwezig is, vinden en aandacht geven dan wordt het tot een onbedwingbare kracht die ons brengt van de mogelijkheid verder te zoeken naar de verplichting verder te zoeken. Dat is het punt waar transformatie plaatsvindt en waarvan geen terugkeer mogelijk is. Dan is de kracht van transformatie belangrijker geworden dan de tegenwerkende kracht van onze behoefte aan emotioneel en psychologische welbevinden.

Featured Posts