Een nieuwe wereld, een nieuwe geaarde spiritualiteit.

Blog januari 2016 Sprit First
We staan op de drempel van een unieke sprong in bewustzijn, een sprong van first tier[i] en armoede bewustzijn naar second tier en rijkdomsbewustzijn. Deze sprong is een onvoorstelbare bevrijding van angst, van leegte en van eenzaamheid naar een wereld van vertrouwen, van liefde en verbinding. De sprong van first tier naar second tier is voorwaarde voor het in dit artikel beschreven vervolg maar nog niet voldoende. Samen is het mogelijk de sprong te maken naar een third tier bewustzijn, naar een wereld waarin we onze ware aard herkennen en erkennen en verantwoordelijkheid nemen voor onze unieke evolutionaire gift. Deze nieuwe wereld en de bijbehorende nieuwe spiritualiteit ontstaat, wanneer mensen ontwaken aan hun Ware Zelf[ii] en verantwoordelijkheid nemen voor de unieke kwaliteiten die erin verborgen liggen en daarmee hun Uniek Zelf leven hier en nu.


Ieder nieuw niveau van ontwikkeling kent eigen nieuwe waarden en beoefenpraktijken. Zo ook heeft deze nieuwe spiritualiteit een aantal essentiële bouwstenen, die allemaal cruciaal zijn voor de ontwaakte realisatie van het Unieke Zelf. De vijf bouwstenen die ik op dit moment als cruciaal beschouw voor deze historische sprong in bewustzijn zijn, vind je hieronder. Zij zijn van eminent belang wanneer je wilt ontstijgen aan je gepsychologiseerde en voortdurend op eigen wel-zijn en wel-voelen gerichte ego.


1: to show up

Dit is kernbeoefening van deze nieuwe wereldspiritualiteit. Het is de verlichting van ieder individu om te verschijnen als jouw unieke uitdrukking van de evolutionaire impuls. Zo inspireer je jezelf, de wereld om je heen en de culturele ruimte, de We Space van collectieve intelligentie en creativiteit essentieel voor het helen en transformeren van de wereld. Jouw geïnspireerde deelname is de logische volgende en noodzakelijke stap in de transformatie van bewustzijn, de evolutie van liefde, de manifestatie van spirit.


To show up als je Unieke Zelf en je Unieke Giften leven is ontwaken als evolutie, als het persoonlijke gezicht van het evolutionaire proces.


2: to wake up

Uniek Zelf ontwaken heeft drie specifieke levels.

a. To wake up betekent de stap voorbij je afgescheiden zelf naar je Ware Zelf. Ontwaken is wakker worden voor je ware aard, je diepste wezen, je diepste weten. Het is de voortdurende beweging van ego naar essentie. Je realiseert je ware identiteit. Je bent een ondeelbare uitdrukking van het universum.


b. to wake up eindigt echter niet met het Ware Zelf. We realiseren ons dat alles en ook verlichting een perspectief heeft. Wanneer de laatste slaapkorrels uit je ogen zijn gewreven, realiseer je je dat je niet alleen essentie bent maar ook het persoonlijke gezicht van die essentie!! Je bent vorm van spirit, uniek en niet vormeloos! Je realiseert je dat het Ware Zelf altijd kijkt door één paar unieke ogen, werkt met één paar handen en liefheeft met jouw hart. Verlichting heeft altijd een perspectief; jouw Perspectief. Daarvoor ontwaken betekent ontwaken aan de volledige realisatie van jouw Unieke Ware Zelf.


c. Tenslotte is to wake up het ontwaken als het proces zelf. To wake up betekent ontwaken aan de evolutionaire context waarin we leven en aan de evolutionaire kracht die in je leeft, in jou, als jou, door jou. In de oude verlichting is ontwaken je eeuwige ware aard ontdekken. Met groeiend bewustzijn realiseren we ons dat je ware aard een perspectief heeft dat altijd opstijgend en ontwikkelend is. Jij bent het unieke perspectief van evolutie. Wanneer jij ontwaakt, ontwaakt het proces. En dit is een monumentale stap in ontwikkeling die de potentie heeft alles te veranderen.3. to grow up:


To grow up betekent je niveau van bewustzijn optillen. Dit niveau van bewustzijn is een verzameling van impliciete organiserende principes die jouw wereldbeeld, de manier waarop je de wereld waarneemt, vormgeeft. Deze structuren van bewustzijn die in alle culturen van de wereld terug te vinden zijn, tonen stadia van ego-ontwikkeling. In gezonde ontwikkeling van ego zijn de stadia te herkennen in stappen van ontwikkeling, van toenemend bewustzijn, van egocentrisch naar ethnocentrisch naar wereldcentrisch naar kosmocentrisch bewustzijn. Met ieder niveau neemt de wereld waarin je leeft en het niveau van ervaren liefde en empathie toe in steeds grotere cirkels van zorg.4. to lighten up en to clean up


Schaduw en Uniek Zelf opschoonwerk is een mooie term voor schaduwwerk. Dit schaduwwerk is een essentiële dimensie voor volledige menselijke ontwikkeling en gezondheid. De Uniek Zelf teaching evolueert de betekenis van schaduwwerk op significante wijze waarbij uiteindelijk schaduw gezien wordt als een verdraaiing, een vermomming van Uniek Zelf. Je schaduw toont je een kant van je die je niet op authentieke eigen wijze hebt geleefd en is een onbekend deel van je met ongegeven giften en een ongeleefd leven.


Het identificeren van je Unieke Schaduw en het terugvolgen naar je Uniek Zelf, naar je eigen unieke frequentie is een krachtige ondersteuning voor de realisatie van je oorspronkelijkheid. Het is vanuit dit perspectief van Uniek Zelf realisatie dat het kristalhelder wordt van welk groot belang het is je schaduwdelen te integreren. Je ervaart de integratie van je eigen verdrongen Unieke Zelf. Dit is een uniek proces van schaduw integratie en het heeft een uitzonderlijke impact op je presentie en je capaciteit voor liefde.
5. to open up:

To open up voor liefde en liefde belichamen vanuit de Uniek Zelf teaching, heeft drie essentiële componenten.


Liefde is in de basis niet een emotie, maar een Uniek Zelf perceptie. Liefhebben is de ander herkennen. de lover heeft de ogen om de persoonlijk essentie van de geliefde te zien dus liefde is een Unieke Zelf perceptie. Meer dan dat is liefde een Uniek Zelf perceptie-identificatie proces. Liefhebben is niet alleen de unieke prachtige essentie van de geliefde waarnemen. Het is de capaciteit die ander te identificeren met zijn of haar essentie.

Ten tweede: liefhebben is openblijven door de pijn heen. Liefhebben is openen voor de volledige diepte van leven, ondanks pijn die je verleidt om af te sluiten en samen te trekken. Je kunt alleen open blijven als je Uniek Zelf. Het ego kan niet openblijven wanneer het wordt aangevallen.


Het derde principe van openen herkent liefhebben als geven; liefde is het commitment om het ego op te geven en diep aan de ander te geven ten dienste van het hogere goed. Je kunt alleen werkelijk geven aan een ander en stoppen de ander te gebruiken als steun voor jouw bestaan, nadat je bent gegroeid voorbij de identificatie met je ego en je Uniek Zelf hebt gerealiseerd.

Joop de Vette


1 januari 2016_____________________________________________________________________________


[i] Wij hebben bij Spirit First vaak gesproken over first tier en second tier. Third tier is het logische vervolg hier van en binnenkort vind je op de site van Spirit First nog eens een toelichting van deze termen die zijn geïntroduceerd door een onderzoeker van culturele ontwikkeling Clare Graves. De termen zijn verder uitgewerkt o.a. door Don Beck en Ken Wilber.[ii] De termen Ware Zelf en Uniek Zelf zoals ik ze hier gebruik zijn geïnspireerd door een Joodse rabbi en spiritueel leraar Marc Gafni, o.a. in zijn boek “You Unique Self” en in het boek dat binnenkort verschijnt van de hand van Gafni en Wilber over een nieuwe wereldspiritualiteit

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square