Het “Menselijk Bewustzijn” project.

Kleine toelichting op het voorgaande blog (Een nieuwe wereld, een nieuwe geaarde spiritualiteit.)

In het begin van deze eeuw is er enorm veel aandacht geweest voor het “Humane Genome Project”, het project waarin op wetenschappelijke wijze allen genen in het menselijk DNA in kaart werden gebracht. Op vergelijkbare wijze begon Clare Graves ergens in het midden van de 20e eeuw met het in kaart brengen van menselijke bewustzijn, door het cross-cultureel in kaart brengen van staten, structuren, memes, types, stadia. Deze kaart is zo de psychologische tegenhanger van het “Humane Genome Project” en is enorm behulpzaam gebleken in het begrijpen van menselijk gedrag en in het faciliteren van oplossingen van conflicten. Clare Graves en de mensen die zijn werk hebben voortgezet, Don Beck en Christopher Cowan, noemen deze benadering Spiral Dynamics. Zij zien menselijke ontwikkeling als voortgaande stappen van bewustzijn in acht opvolgende stadia en deze stadia noemen ze memes. Een meme in deze context betekent simpelweg een basisstadium van ontwikkeling dat kan worden uitgedrukt in iedere activiteit. Ieder mens heeft iedere meme potentieel tot beschikking.

De eerste zes niveaus zijn overlevings- of levensonderhoud niveaus, gekenmerkt door first tier denken. Deze stadia worden veelal aangegeven met kleuren en zijn opvolgend; beige; paars; rood; blauw; oranje en groen. Daarna, voorbij groen, met de sprong naar second tier bewustzijn, vindt een evolutionaire sprong in bewustzijn plaats naar “second tier denken” of zijnsniveaus met twee belangrijkste stadia. Met de voltooiing van groen is menselijk bewustzijn voorbereid voor een monumentale sprong naar second tier denken, die niet te overschatten is. Graves noemde dit een ravijn van “onvoorstelbare diepte van betekenis” dat wordt gepasseerd. Het essentiële onderscheid tussen first tier, dat alleen het vermogen heeft horizontaal te denken en te kijken en second tier is dat dit laatste een horizontaal én een verticaal perspectief kent. Second tier ziet voor het eerst het enorme belang van iedere meme, van ieder niveau en van iedere sprong en van “overstijgen en omvatten”. Het herkent dat ieder niveau van bewustzijn een fundamenteel ingrediënt is van alle opvolgende stadia en dus geëerd en doorzien dient te worden. Een ander fundamenteel onderscheid met first tier is de groeiende realisatie in second tier van de zijnsdimensie als fundamentele grond van zijn.

De twee niveaus in second tier worden aangegeven door de kleuren geel en turquoise. En het is volgens Graves onmogelijk voor de mensheid om verder te ontwikkelen en niet voor altijd vast te zitten in een soort van auto immuun ziekte van first tier bewustzijn, overtuigd van eigen gelijk, wanneer we deze sprong niet maken.

In de blog voor 2106 heb ik gesproken over third tier bewustzijn om nog een volgende stap in bewustzijn te beschrijven. Verschillende integrale en bewustzijnspioniers (Ken Wilber, Barbara Max Hubbard, Marc Gafni) hebben gewezen naar deze volgende sprong voorbij second tier. Deze sprong kenmerkt zich door de voortdurende actualisatie en manifestatie van het Uniek Zelf als uniek perspectief van de zijnsdimensie, van het Ware Zelf.

Featured Posts