2. Evolutionaire mensen zijn ideale mensen

Blog 2 seizoen 2017-2018 (inspiratie Jonas Liebeskind).

Dit stond boven de eerste blog (Dit is geen gemakkelijk stuk om te lezen omdat het naar iets wijst dat we allemaal kennen, maar het liefst diep verborgen houden omdat het zo groot(s) is. Het wijst naar onze hoogste waarheid, ons diepste ideaal en ons grootste verlangen. Ik noem het de evolutionaire mens, een diepe waarheid, een diep weten dat ons op onze beste dagen toelacht en toeschreeuwt: “Kom mee, dit is jouw leven”) en geldt misschien nog wel sterker voor deze. Het daagt je uit, verrast en verbijsterd en doet je mogelijk steeds weer niet begrijpen en dat is allemaal de bedoeling.

2. Evolutionaire mensen zijn ideale mensen

Evolutionaire mensen zijn ideale en volledig gerealiseerde mensen. Ze hebben niets gemeen met de ijdele en de trieste, de donkere en mentaal zwakke, de slaafse en bedriegende, de verlorene en de furieuze, de narcist en de gemiddelde. Zij blijven fysiek fit en leven in contact met hun gevoelens. Ze zijn emotioneel afgestemd, hebben een hoge moraal. Ze dansen en genieten. Niets aan hen is gewoon. Hun kracht is die van de zon. Zij zijn degenen die ons hoop geven en waarop we al onze waarden projecteren.

Zij zijn de mensen waarvan we dromen en waarover iedere religie, iedere filosofie, iedere psychologie en iedere vorm van kunst ons uitgebreid vertelt. Ze werken op de achtergrond als culturele katalysator, als een blueprint in ons collectieve onderbewustzijn. Zij zijn onze morele, mentale, emotionele en seksuele tweeling, onze stille en geheime compagnon die ons warmte, vertrouwen en hoop geeft, omdat zij ons gewone bestaan betekenis geeft.

De evolutionaire mens dat ben jij, wanneer je je heelheid, je compleetheid en daarvoor de authentieke roerselen van je ziel vindt, die naar buiten duwen in de wereld! Jij bent het wanneer je bereikt wat je nog steeds mist, dat waarnaar je verlangt en dat wat je zelf ontkent.

Evolutionaire mensen – zij zijn de affiniteit en het ongeconditioneerde ja tegen het diepste authentieke zelf. Daarom hebben zij een evolutionair doel dat absoluut is. Zij integreren het beste van alle voorgaande evolutionairen en zijn de koningen van het leven. Je bent deze evolutionaire mens zo gauw je hebt besloten en waarachtig eerlijk blijft tegen jezelf, zelfs in tijden van uitdaging.

Maar pas op: er is een emergentie die nog niet volledig wordt begrepen, iets nieuw dat geboren wordt via evolutionaire mensen dat meer is dan de som van wat zij zijn en wat zij missen. Er is een evolutionaire winst die nog niet wordt gezien. Het bereiken van het diepe, authentieke evolutionaire zelf is niet mogelijk door iets anders op te offeren maar door een sterke moraal.

Evolutionaire mensen zijn daarom onechte mensen zelfs terwijl ze een grote impact op ons hebben.

Zij zijn dat wat we na nauwkeurige overweging en finale conclusie niet alleen hopen in de mensen van de toekomst, maar werkelijk willen. Zij zijn dat waar we naar streven: de manifestatie van het beste in mensen, de realisatie van ons hoogste potentieel.

.

Het kan daarom goed zijn dit artikel nu even weg te leggen om jezelf af te vragen: hoe werkt de evolutionaire mens in jou? Het zou veel wijzer hem of haar voor je eigen geest te halen

.

En tegelijkertijd ……. is dat het grote raadsel dat evolutionaire mensen doet lachten: verspil niet meer gedachten aan dit onderwerp en LEEF. Doe wat je kunt met liefde en zorg. Dat is het en dat is genoeg!

Dit artikel is voor diegenen die deze visie nog niet kunnen realiseren. Zijn deze evolutionaire mensen toegestaan? Kunnen zij echt zijn? En wordt deze visie obsoleet zo gauw we de eerste evolutionaire mensen hebben ontmoet? Nee, want zij zijn tussen ons en ik heb er al veel gezien. Wees zeer aandachtig en jij zult ze ook zien.

Featured Posts