Commitment in een second tier context

Commitment in een second tier context Veel mensen in onze tijd hebben een instinctieve reactie van weerstand als het gaat om het woord commitment. Het is een woord vol met negatieve associaties in een tijd waarin persoonlijke vrijheid tot het hoogste goed is verheven. Commitment wordt vaak gezien als een ouderwets en vaak religieus idee dat niet past in een postmoderne cultuur die afstand wil nemen van traditionele rollen en waardesystemen. Het nieuw ontstane indvidualisme neemt de plaats in van vroegere culturele verbindingen en dit leidt tot een gedrag dat als uitgangspunt heeft dat we gecommitteerd blijven zolang we er iets aan hebben, er beter van worden en persoonlijk geluk en persoonlijke vervulling zijn belangrijker dan al het andere. Ons primaire commitment is een pleidooi geworden voor persoonlijke regie. Veel mensen hebben enorm geprofiteerd van de toename van persoonlijke vrijheid en zelfbeschikking en en de daardoor ontstane innerlijke groei en ontwikkeling. We hebben gevochten om meer gevoelig te worden voor onze eigen behoeften en ons eigen pad. Misschien zijn we echter doorgeschoten en hebben we het vermogen committeerd te zijn aan elkaar en aan iets dat groter is dan onszelf met het badwater weggegooid. Veel mensen hebben geen hogere doelen meer die de moeite waard zijn om een offer voor te brengen en het meest dichtbij komen we bij commitment door ”onze uiterste best te doen”. Tegelijkertijd hebben we in de postmoderne cultuur echter onze standaarden verlaagd en verschuilen we ons vaak nog achter onze verwondingen en trauma’s. Het is tijd een grotere visie te omarmen voor onszelf en voor onze gemeenschap. Deze visie moet het zelfgewaarzijn waar we voor hebben gevochten includeren maar ook reiken voorbij de limitaties er van. Ken je die momenten waarop je een diepe verbinding met iemand hebt ervaren, een chemie die inspirerend was en echt en die vroeg om een diepere exploratie om daarna nooit meer te horen van die andere persoon? We zijn gewend geraakt aan een soort van sociaal overspel met enorm veel vrienden en vriendinnen op de sociale media. Natuurlijk is het belangrijk om open te staan voor verandering. Het is ook noodzakelijk dat we leren te luisteren naar iets dat groter is dan onszelf en groter dan oppervlakkig geluk. Dit vereist commitment! We moeten verantwoordelijkheid nemen, want het is pijnlijk en uitputtend wanneer we elkaar laten zwemmen vanwege het feit dat we niet bereid zijn te committeren wanneer het moeilijk wordt. Het is dan makkelijk om cynisch en verbitterd te raken en dit is zeker niet alleen een persoonlijk probleem. Het is een cultureel verschijnsel. Dit vraagt nieuwe inzichten en stappen. Waar willen we ons toe commiteren? Wanneer we ons begeven op het terrein van integrale en evolutionaire ontwikkeling wordt commitment niet een blinde loyaliteit naar onszelf, onze parter en onze vrienden. We blijven gecommitteerd aan onze ontwikkeling en de vervulling van onze persoonlijke lotsbestemming, maar we zijn ook in gelijke mate gecommitteerd aan de ontwikkeling van onze partner. We committeren ons aan het potentieel van onze relatie, naar gezamenlijke verlichting door te luisteren naar de krachten waarmee we in contact komen wanneer we ons openen voor elkaar. Dit soort van wederkerig commitment respecteert de status quo niet. Het helpt ons te bereiken wat mogelijk is en los te laten wat niet langer dient. Het is een commitment dat ons in lijn brengt met iets groters, met de dynamiek van de evolutionaire impuls waardoor steeds verdiepender verbindingen kunnen ontstaan. Deze ontwikkeling vraagt een wederzijdse afstemming. Het vraagt een wederzijds bewust zijn van de afspraken en een expliciet maken van het commitment. Zonder gewaarzijn kunnen er onbewuste commitments zijn die niet expliciet gemaakt zijn en ons gedrag kunnen sturen zonder dat we ons dat realiseren. In evolutionaire relaties ligt de lat hoog. Het gaat hierin niet om het creëren van stabiliteit, het gaat om het vooruit brengen van nieuwe potentialen en doorbraken voor jezelf, je partner en voor de mensheid. Dit evolutionaire commitment vraagt heel veel, en het betaalt zich uit in ieder moment. Oktober 2017 Joop

Featured Posts