Evolutionaire relatie

In een evolutionaire relatie komen twee vrije mensen samen, mensen die de oer-menselijke afhankelijkheid van elkaar, die zo karakteristiek is voor gewone hedendaagse relaties, hebben overstegen. Vaak hebben ze dit al gedaan binnen een relatie, omdat de hoop op een evolutionaire relatie de uitgelezen gelegenheid voor gewone mensen is om evolutionair te worden en vrij. Er is niets dat glorieuzer is voor de evolutionaire man en de evolutionaire vrouw dan hun magische vereniging met hun partner. Al het andere is er ondergeschikt aan, al het andere is secundair. En ofschoon evolutionairen alleen kunnen leven, zullen ze alleen samen het de domein van compleetheid ervaren, een domein dat nooit alleen kan worden bereikt Met en door dit domein is alles mogelijk, met en door deze sfeer wordt alles bewust. Wanneer evolutionaire mensen samenkomen ontstaan krachtige evolutionaire relaties. Hun karakteristieken zijn intensiteit, groei en vrijheid: hoe dichter bij elkaar deze mensen groeien, hoe vrijer ze worden. Hoe dieper ze elkaar leren kennen, hoe volwassener ze worden. Hoe meer vrijheden ze creëren, hoe meer mogelijk wordt tussen hen.

Evolutionaire relaties zijn intens, omdat de evolutionaire partners streven naar elkaar en niets achter houden. Maar onthoud: er is geen eeuwige stabiliteit; er is gevaar en turbulentie. Dat is de wil van de wereld: de synthese van het ene moment is de basis voor het vernieuwde conflict voor het volgende. De eeuwige wil om te synthetiseren bevrijdt de twee evolutionaire partners van de verwaandheid en de arrogantie van eigen perspectieven. Een evolutionaire relatie is groeiende, omdat niets het wiel van evolutie meer in beweging brengt dan man en vrouw (of andere sex couples) die ontmoeten met wil en liefde. Zij zijn de verslaafden van evolutie, of ze het met zulke woorden benoemen of niet. Zij zijn de vervulde belofte van de Goden. Niemand die niet ooit eens heeft gedronken van het elixer van een evolutionaire relaties zal begrijpen waarover hier wordt gesproken. Een evolutionaire relatie is vrij omdat deze niet is gebonden door de miserabele regels van relatie en door verwachtingen die zijn gesanctioneerd door de gemeenschap.

Soul Mate is in deze een gevaarlijk woord! Het betekent namelijk niet gemak en voldoende en welzijn maar evolutie, extase, conflict en een diepgaande eenheid in diversiteit. Dus pas op met het premature gebruik van dit woord!

Oktober 2017

Joop de Vette

Inspiratie Jonas Liebeskind

Featured Posts