Ecocentrische en egocentrische psychotherapie en ontwikkeling.


Psychotherapie kan, ook al vermindert dit het lijden, ontwikkeling vastzetten in het vroeg adolescente stadium 3, wanneer de nadruk ligt op aanpassen, overleven en sociale acceptatie en overleving. Soulcentrische psychotherapie daarentegen cultiveert authenticiteit, persoonlijke diepte en ecologische verantwoordelijkheid en zo een gezonde persoonlijkheid. Wanneer sociale acceptatie het belangrijkste doel van een persoon is, is het waarschijnlijk dat hij of zij emotioneel instabiel is en psychologisch ongezond ook al wordt hij/zij als “ beter” beschouwd. Hij/zij is ongezond omdat hij/zij zich extern definieert, door hoe goed hij/zij tegemoet komt aan andermans verwachtingen, in plaats van intern, hoe goed hij/zij zichelf kent, waardeert en actualiseert. Externe zelfdefinitie leidt tot lage zelfwaardering, schaamte en depressie vanwege het feit dat er een chronische implicatie leeft, dat er iets mis is aan het zelf zoals het is. Authenticiteit is een van de taken van sociale individuatie. Dit kenmerkt zich door het besef en het vermogen eigen uniekheid te passen in de sociale wereld en ook te beseffen waar het niet past. Er is een regelmatige oriëntatie op wat wel en niet passend is, wat de belangrijkste interesses en waarden zijn en wat de ervaren emoties erover vertellen. Wat zijn mijn dromen, mijn passies, mijn hoop? Wat mijn talenten en kwaliteiten, mijn kwetsbaarheden? Aangemoedigd door een innerlijk verlangen naar eigenheid, zelfmanifestatie en een mooiere wereld leven de vragen: waar pas ik, hoe kan ik mijn bijdrage leven en leveren, hoe kan ik mezelf zijn, mezelf uitdrukken, wie kan ik vertrouwen, wie houd van me voor wie ik ben, met welke mensen wil ik mijn leven leven? Heel vaak zorgt therapie ervoor dat mensen weer passen in hun rol, weer aangepast zijn. Dit staat tegenover de eco-soulcentrische benadering die verder gaat dan de relatie van de persoon met de gemeenschap en de relatie met het hele domein van leven erbij betrekt. Meer dan het focus op het afgescheiden zelf, is de aandacht nadrukkelijk gericht op dat wat de persoon kan doen om deze wereld een mooiere plek te maken. Zo’n bijdrage aan culturele verandering kan een van de krachtigste middelen zijn voor het genereren van persoonlijke verandering, ontwikkeling en groei. Het trias van interafhankelijke domeinen -zelf, gemeenschap en planeet- is het aandachtsveld van alle activiteiten van Spirit First en staat centraal bij de verdere ontwikkeling van een woongemeenschap op het gebied rond de boerderij en de molen.

Featured Posts