Spirit First in Actie

 

In ons mission statement wordt duidelijk wat de missie is van Spirit First. We willen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld door een transformatie van het individu en van de cultuur. Deze transformatie is radicaal omdat het je besef van wie je bent volledig verandert. Je bent niet langer alleen je persoonlijke geschiedenis met een bepaald geboortejaar en het verhaal van je familie, je omgeving en je land. Je bent de hele geschiedenis, vanaf de oerknal tot aan vandaag. Je herkent biologische aspecten, die de primitiefste mensen al hadden, culturele eigenschappen van het land waarin je leeft en persoonlijke kenmerken als resultante van je opvoeding. En je laat de neiging tot het psychologiseren er van helemaal los, want nu weet je beter! Je herkent de creatieve kracht van evolutie als je voortdurende inspiratiebron. Jij bent de levende passie van het proces zelf. Jij bent het voertuig, dat evolutie in staat stelt de toekomst te manifesteren. Deze realisatie is een fundamentele bevrijding en het einde van ambivalentie. Je realiseert je wie je bent en weet onmiddellijk waarom je hier bent! Je bent hier om de toekomst te creëren, als de handen en de voeten van het proces en de ogen om het resultaat er van te kunnen zien.

 

Deze transformatie is een radicale perspectief verandering die je volledige commitment vraagt, omdat de ego tendensen die je hebben gemaakt tot wie je nu bent, niet zullen verdwijnen. Spirit First betekent Spirit op één zetten. Je maakt de bewuste keuze om je leven te leven in dienst van evolutie en iedere keuze die je maakt is daarvan een uitdrukking. Je kiest ervoor jezelf te bevrijden van je geconditioneerde geest door de dagelijkse beoefening van meditatie. Hierdoor komt je ware aard, die ten diepste vrij is, meer naar de oppervlakte. De herhaalde ontdekking van de oneindige diepte van het Zelf geeft je vertrouwen in je eigen potentie en leidt tot spiritueel zelfvertrouwen.

 

Daarnaast kies je voor voortdurende ontwikkeling door je intentie en je wilskracht op ieder moment te zetten op het hoogste perspectief. De angsten en verlangens van het ego dat altijd met zichzelf bezig is, staan niet langer aan het roer. Je bent uitdrukking van integriteit in actie! Wanneer dat wat hierboven staat belangrijk is, dan ben je hier op de goede plek, die de startplaats kan zijn van een vrij en diep vervullend leven.