Van individuatie naar zelfactualisatie:

 

Het proces van individuatie heeft ons ertoe gebracht werkelijk individu te zijn met een toenemend zicht op onze eigen binnenwereld. Evolutionaire inzichten maken duidelijk dat de kracht die de evolutie gebracht heeft tot waar het nu is, het moment van nu, niet iets is buiten ons, maar niets anders is dan onze eigen impuls tot ontwikkeling en manifestatie.

 

Meditatie bevrijdt ons van de postmoderne conditioneringen en helpt op onmiskenbare wijze het diepste deel van onszelf, de plaats van stilte te ontdekken en versterken. Door gedisciplineerde beoefening wordt deze stilte steeds meer tot een voortdurende realisatie. Hierin ligt het ultieme doel van Spirit First verborgen. Want wat gebeurt wanneer we helemaal wakker en present kunnen zijn, geworteld in onze diepste stilte? En wat gebeurt wanneer we van daaruit willen bijdragen vanuit de realisatie van verantwoordelijkheid en urgentie? Wat is het dat zich dan gaat uitdrukken? Wat is die inner voice die hoorbaar wordt als een ondoofbaar verlangen tot expressie?

 

To be human is

to become visible

while carying

that which is hidden

as a gift to others

                    David Whyte

 

 

En wat een enorm voorrecht is deze realisatie, deze prachtige queeste van ultieme individuatie voorbij individueel bewustzijn. Het is de queeste van ontdekking van jezelf naar actualisatie van het zelf. En vandaar lonkt de volgende stap, waarin zelf-geactualiseerde mensen samen komen om voorbij af-gescheidenheid ieders uniciteit samen te brengen in het concert van evolutie.