Vrij zijn om te leven

 

De weg van evolutionaire spiritualiteit

 

Velen van ons zijn vandaag de dag bezig met  bewustzijnsontwikkeling en spiritualiteit. Wij doen aan persoonlijke coaching, gaan naar workshops en retraites. We mediteren en bidden en dit is goed nieuws, want terwijl de wereld evolueert, zijn er veel bewuste mensen nodig. Jammer is echter dat de overgrote meerderheid van ons tijdens deze persoonlijke, spirituele zoektochten dezelfde fout maakt. Wij neigen ernaar veel teveel nadruk te leggen op onze behoefte om allerlei persoonlijke psychologische kwesties als deel van onze spirituele weg uit te werken.

Dit gaat als volgt. Vol overgave betreedt je het spirituele pad en in de loop van de tijd merk je op dat er iets is in je, dat zich verzet tegen het leven, tegen intimiteit en tegen verantwoordelijkheid. Je laat jezelf vaak niet echt aan andere mensen zien en draagt altijd een sociaal masker dat een diepgewortelde onzekerheid verbergt. Dit patroon kennen we allemaal en wanneer we dit patroon ontdekken, is het onze neiging om onszelf naar binnen toe terug te trekken op zoek naar oorzaken in persoonlijke geschiedenis. Deze neiging wordt ons sterk ingegeven door  de tijd en de cultuur waarin we leven en de sterk psychologische en emotionele oriëntatie die erbij hoort. We proberen door diep in onze psyche te graven de oorzaken van ons sociale masker, de onzekerheid en de neiging tot terugtrekken te vinden. Hier ontstaat een groot probleem want hoewel dit graven diep in onze psyche soms tot een groter zelfbegrip kan leiden, zal het ons vaak niet meer kwetsbaar, authentiek en present maken. Integendeel! Het kan ons zelfs verder weg brengen van intimiteit door nog meer aandacht voor de eigen psyche dan voorheen!.

Deze tendens tot psychologische zelfzorg is niet onze fout. Het is een gewoonte die voortkomt uit onze over-gepsychologiseerde cultuur die ons vertelt dat wij allen in onze kinderjaren fundamenteel zijn beschadigd en dat wij „innerlijke wonden“ hebben die moeten worden geheeld. Zonder dat zullen we geen gelukkige mensen en vervulde volwassenen kunnen worden. Dit is op dit moment ons leidende en op ziekte geconcentreerde wereldbeeld. Het versterkt onze narcistische neigingen en houdt ons ver van onze uiteindelijke opdracht om groots en voorbeeldig te leven. En terwijl de grote en oude wijsheidstradities van de wereld uit het Oosten bij ons worden ingevoerd, wordt ons psychologische wereldbeeld geleidelijk aan bovenop het spirituele pad geplaatst. Meditatie wordt tot een nieuwe manier om te kunnen ontkomen aan persoonlijk lijden!
 

Wij gaan voor een andere weg! Wat gebeurt er wanneer wij de dwang loslaten om steeds weer onze problemen uit te werken en in plaats daarvan direct beginnen aan het pad van authentieke evolutionaire spirituele transformatie. We ontdekken dan al snel dat wij toegang hebben tot een deel van ons zelf, dat altijd al vrij is van onze innerlijke wonden en andere ego kwesties en beperkingen. Dit is wat wij het Vrije Zelf noemen. We ontdekken dat een deel van ons nooit gewond of getraumatiseerd is geweest en niet hoeft te worden geheeld, omdat het altijd al heel en volledig is. Dit deel van ons zelf heeft toegang tot grenzeloze energie, creativiteit, en positiviteit en is volledig klaar om aan het leven deel te nemen, heel, dapper, gepassioneerd en zonder terug te houden.

Dit Vrije Zelf heeft twee gezichten. Aan de ene kant is er het deel dat we kunnen ervaren in meditatie en dat helemaal vrij is van alles. Dit is wat ook wel de Zijnsgrond wordt genoemd. Aan de andere kant is er dat deel dat creatief is, geïnspireerd en vrij en dat er altijd naar verlangt de wereld mooier te maken.  Dit 

is wat ook wel de Zijnsgrond wordt genoemd. Aan de andere kant is er dat deel dat creatief is, geïnspireerd en vrij en dat er altijd naar verlangt de wereld mooier te maken.  Dit deel dat we het Evolutionaire Zelf kunnen noemen , herkennen we allemaal in onze grootse momenten van inspiratie. Wanneer wij uitdrukking geven aan dit Evolutionaire Zelf stappen, voelen wij onszelf onmiddellijk verbonden met de kern van het Leven en geactiveerd door de impuls van evolutie zelf. Wonderbaarlijk is het dan te zien dat wanneer wij ontwaken aan dit diepere, meer waarachtige deel van onszelf en ernaar beginnen te handelen, dat dan alle psychologische kwesties, blokkades, wonden, complexen en neuroses die eerder plotseling zo hardnekkig leken, schijnen op te lossen. We worden er dan niet door geremd. De waarheid is echter dat zij niet zijn opgelost. Zij kunnen steeds weer worden geactiveerd wanneer wij terug in het smalle perspectief van ego stappen.

Met het realiseren van dit nieuw ontdekte grote potentieel, de diepgaande betekenis er van en de richting die het geeft, ontdekken wij een krachtige motivatie om niet meer terug te vallen in onze oude gewoonten en kwesties. Deze worden steeds minder interessant voor ons wanneer ons bewustzijn van dit Evolutionaire Zelf groeit. Geleidelijk aan neemt het de macht over onze psyche over en dat verandert de wereld. Wanneer we in lijn met dit Evolutionaire Zelf leven, beginnen wij de echte betekenis van vrijheid van ego te ontdekken. Wij leren dat deze vrijheid niet iets is waar wij op moeten wachten. Die vrijheid is er nu wanneer we  bereid zijn om ons hart en onze ziel er aan het te geven.
 


Het volgende experiment kan je helpen om de smaak van deze eenvoud te proeven.  Probeer het één volledige dag uit door gedurende een dag niet bezig te houden met zelfspraak en zelfbeklag.


Wanneer je jezelf gedurende de dag overwegend bezig houdt met één van je problemen of opmerkt dat je probeert een emotionele of psychologische moeilijkheid te overwinnen, zet ze dan eenvoudig neer. Laat ze gaan en draai je aandacht naar iets anders.

Als je werkelijk de smaak van iets anders wilt proeven, zet dan je aandacht weg uit de emotionele of psychologische draaikolk en richt deze op dat deel van je dat al in lijn is met het grote Ja van de kosmos.  Zie dan hoe dit perspectief op je problemen volledig verandert.


Dit kan aanvankelijk moeilijk lijken, maar met oefening, zul je ervaren dat je toegang begint te krijgen tot een diepte van aanwezigheid en helderheid die je niet eerder voor mogelijk hebt gehouden. Probeer het enkel één dag. Je zult verrast zijn door wat je ontdekt!